HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Adalimumabi, seerumista

21009 S -Adalimu

Tiedustelut

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, asiakaspalvelu, puh. (09) 525 61. (Dos., kliinisen mikrobiologian erik.lääk. Sakari Jokiranta, s-posti: etunimi.sukunimi at medix.fi)

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 10 ml

Näyte

1-2 ml seerumia. 2 ml maksimimäärää ei saa analyysiteknisistä syistä ylittää! Näyte säilyy 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja tällöin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Tehdään 2-4 viikon välein.

Tulkinta

Jäännöspitoisuus tulisi olla yli 0,33 mg/l ainakin Crohnin taudin hoidossa. Keskimääräiset hyvän hoitotason pitoisuudet ovat luokkaa 5- 10 mg/l, mutta kliinistä vastetta voidaan siis saada tätäkin pienemmillä jäännöspitoisuuksilla. Annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä saattaa tällöin kuitenkin olla hyötyä.

S -Adalimu ja S -IFX pitoisuusmäärityksissä käytetyllä menetelmällä havaitaan kaikki TNFa:aan sitoutuvat IgG-vasta- aineet. Siten S -Adalimu-tutkimuksessa havaitaan myös infliksimabi ja S -IFX-tutkimuksessa myös adalimumabi. Tämä tulee ottaa huomioon lääkevaihdoksen jälkeen otettujen näytteiden tulkinnassa.

Biologiset lääkeaineet herättävät joissain potilaissa immuunijärjestelmän ja siten niitä vastaan voi kehittyä elimistössä vasta-aineita. Näillä vasta-aineilla voi olla kahdenlaisia epäsuotuisia vaikutuksia. Ensinnäkin vasta- aineiden sitoutuminen lääkeaineeseen voi nopeuttaa lääkkeen eliminaatiota. Tämä eliminaation nopeutuminen havaitaan luotettavasti lääkeaineen jäännöspitoisuutta tarkkailemalla. Toiseksi osa näistä vasta-aineista estää lääkkeen vaikutuksen sitoutumalla sen aktiiviseen kohtaan eli antigeenin sitoutumispaikkaan. Näiden niin sanottujen blokeeraavien tai anti-idiotyyppi-vasta-aineiden syntyminen on normaalia immuunijärjestelmän toimintaa. Anti-adalimumabi - ja anti-infliksimabi-vasta-ainetutkimuksissa (S -AdaliAb ja S -IFX-Ab) määritetään vasta-aineiden esiintymistä ns. jäännöspitoisuusnäytteestä. Jos näitä vasta-aineita todetaan , on mahdollista, että lääkeaineen teho on vähentynyt vaikka lääkettä havaittaisiin seerumissa.

Osalla biologisia lääkehoitoja saavista potilaista todetaan lääkkeen antoon liittyen merkittäviä paikallisia tai systeemisiä sivuvaikutuksia. Vasta-aineilla voi olla osuus näiden reaktioiden synnyssä ja siten S-AdaliAb- ja S-IFX-Ab- tutkimuksia voidaan käyttää merkittävien sivuvaikutusten selvittelyssä hoitopäätösten tukena.

Kirjallisuus:

Bartelds GM, Wijbrandts CA, Nurmohamed MT, Stapel SO, Lems WF, Aarden L, Dijkmans BAC, Tak PP and Wolbink GJ. Clinical response to adalimumab: the relationship with anti- adalimumab antibodies and serum adalimumab concentrations in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2007: 66(7):921-6.

Karmiris K, Paintaud G, Noman M, Magdelaine-Beuzelin C, Ferrante M, Degenne D, Claes K, Coopman T, Van Schuerbeek N, Van Assche G, Vermeire S, Rutgeerts P. Influence of trough serum levels and immunogenicity on long-term outcome of adalimumab therapy in Crohn's disease. Gastroenterology. 2009: 137(5):1628-40.

Gordon KB, Gandhi M. Strategies for treatment with anti- tumor necrosis factor agents in psoriasis: maintaining efficacy and safety for the long haul. Arch Dermatol 2010: 146(2):186-8.

Tutkimus S -Adalimu päivitetty 02.11.2015 / EH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 23.01.2020 klo 01:13.