HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Tioguaniini, verestä

21013 B -6-TGN

Osatutkimukset

B -6-me-MP

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näytteiden ajoituksessa noudatetaan hoitavan lääkärin ohjeita. Ohjeellinen näytteenottoajankohta on vähintään 4 tuntia edellisestä lääkeannoksesta.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Ennen näytteenottoa huomioi näytekuljetusaikataulut!

2 ml EDTA- tai Li-hepariinikokoverta. Ei geeliputkea. Näytettä ei tule sentrifugoida, erottelematon näyte PAKASTETAAN HETI näytteenoton jälkeen ja näytteen on oltava pakastettuna vähintään 1 tunnin ajan -80 C tai -20 C:ssa ennen lähettämistä.

Jos näyte on pakastettu -20 C:een, se on toimitettava Meilahden NVO:on samana päivänä, tai jos käytetään Coold ID-lähetystä, seuraavana päivänä. Meilahden NVO pakastaa näytteet -80 C:een, jos näyte ei ehdi saman päivän Vitan kuljetukseen.

Lähettäminen: Pakastettu (-20/-80 C) näyte ei saa sulaa ja sen on oltava perillä samana päivänä, tai Coold ID-lähetystä käytettäessä seuraavana päivänä. Myös esim. muutaman päivän -80 C:ssa ollut näyte voidaan lähettää yön yli Cool ID-lähetyksenä. Muussa tapauksessa lähetyksessä on käytettävä hiilihappojäitä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

5 - 9 työpäivää.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Atsatiopriini, merkaptopuriini ja tioguaniini ovat tiopuriiniryhmän lääkeaineita, joita käytetään mm. pahanlaatuisten veritautien ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. 6-tioguaniininukleotidit (6- TGN) ovat tiopuriinien aktiivisia metaboliitteja, jotka aiheuttavat sekä näiden lääkeaineiden terapeuttiset vaikutukset että hematologiset haittavaikutukset. 6- metyylimerkaptopuriini (6-me-MP) on atsatiopriinin ja merkaptopuriinin metaboliitti, joka on liitetty tiopuriinien hepatotoksisiin haittavaikutuksiin (ko. metaboliittia ei synny tioguaniinin metaboliassa).

Atsatiopriini hajoaa elimistössä nopeasti 6- merkaptopuriiniksi, joka metaboloituu edelleen osittain 6- TGN:eiksi ja osittain tiopuriini-S-metyylitransferaasi- entsyymin (TPMT) välityksellä 6-me-MP:ksi ja ksantiinioksidaasin välityksellä muiksi metaboliiteiksi. Alentunut TPMT- tai ksantiinioksidaasiaktiivisuus lisää 6- TGN:ien muodostumista ja altistaa tiopuriinien aiheuttamille haittavaikutuksille (myelosuppressio, pansytopenia, mahdolliset sekundaariset neoplasiat). TPMT:n aktiivisuus määräytyy geneettisesti ja sen genotyyppi voidaan määrittää erillisellä tutkimuksella (20053 B -TPMT-D). Ksantiinioksidaasin aktiivisuus voi alentua esim. allopurinolin vaikutuksesta.

Tulkinta

Menetelmä mittaa 6-tioguaniininukleotidien yhteenlaskettua määrää sekä 6-metyylimerkaptopuriinia kokoveressä. Vastaus ilmoitetaan yksikössä pmol/0,2 ml, joka vastaa yksikköä pmol/8 x 10E8 punasolua. Koska anemia voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia, tulos normalisoidaan vastaamaan tulosta hemoglobiiniarvolle 120 g/l. Kirjallisuuden mukaan 6-tioguaniininukleotidien puoliintumisajat ovat useita vuorokausia, joten niiden pitoisuudet verisoluissa saavuttavat vakaan tason vasta noin 2-4 viikon kuluessa säännöllisen lääkityksen aloittamisesta. Näyte 6-TGN-määritystä varten tulisi tämän vuoksi ajoittaa vähintään 4 viikon päähän hoidon aloituksesta tai annosmuutoksesta.

Alihankintalaboratorio ehdottaa seuraavia hoitoalueita:

 B-6- TGN:
 Elinsiirto (kolmoishoito)
 120 - 550 pmol/0,2 ml kokoverta (vastaa 8 x 10E8 punasolua)
 Suolistosairauden hoito (atsatiopriini)
 300 - 550 pmol/0,2 ml kokoverta
 Kemoterapia (6-merkaptopuriini)
 600 - 1200 pmol/0,2 ml kokoverta
 B-6-me-MP:

Suositeltu terapeuttinen pitoisuus on alle 5000 pmol/0,2 ml kokoverta (vastaa 8 x 10E8 punasolua). Hoitopotilailla mitatut pitoisuudet ovat olleet välillä 50 - 8800 pmol/0,2 ml kokoverta. Lapsilla pitoisuudet yli 5700 pmol/0,2 ml kokoverta voivat olla hepatotoksisia. Aikuisilla ei vastaavaa annosriskiä ole osoitettu.

Kirjallisuus:

Kirchherr H, Shipkova M, von Ahsen N. Improved method for therapeutic drug monitoring of 6-thioguanine nucleotides and 6-methylmercaptopurine in whole-blood by LC/MSMS using isotope-labeled internal standards. Ther Drug Monit. 2013 Jun, 35(3):313-21.

Angelberger S, Schaeffeler E, Teml A, Petritsch W, Shonova O , Lukas M, Bar-Meir S, Dilger K, Greinwald R, Mueller R, Stange EF, Herrlinger KR, Schwab M, Reinisch W. Mucosal Improvement in Patients With Moderate to Severe Postoperative Endoscopic Recurrence of Crohn's Disease and Azathioprine Metabolite Levels. Inflamm Bowel Dis. 2013 Mar, 19(3):590-598.

Gilissen LP, Wong DR, Engels LG, Bierau J, Bakker JA, Paulussen AD, Romberg-Camps MJ, Stronkhorst A, Bus P, Bos LP , Hooymans PM, Stockbrugger RW, Neef C, Masclee AA. Therapeutic drug monitoring of thiopurine metabolites in adult thiopurine tolerant IBD patients on maintenance therapy. J Crohns Colitis. 2012 Jul,6(6):698-707. Sahasranaman S, Howard D, Roy S. Clinical pharmacology and pharmacogenetics of thiopurines. Eur J Clin Pharmacol. 2008 Aug,64(8):753-67.

Sandborn WJ, Tremaine WJ, Wolf DC, Targan SR, Sninsky CA, Sutherland LR, Hanauer SB, McDonald JW, Feagan BG, Fedorak RN, Isaacs KL, Pike MG, Mays DC, Lipsky JJ, Gordon S, Kleoudis CS, Murdock RH Jr. Lack of effect of intravenous administration on time to respond to azathioprine for steroid-treated Crohn's disease. North American Azathioprine Study Group. Gastroenterology. 1999 Sep,117(3):527-35.

Teml A, Schaeffeler E, Herrlinger KR, Klotz U, Schwab M. Thiopurine treatment in inflammatory bowel disease: clinical pharmacology and implication of pharmacogenetically guided dosing. Clin Pharmacokinet. 2007,46(3):187-208.

Huomautuksia

Menetelmä ja yksikkö, jossa vastaukset annetaan (umol/l -> pmol/0,2 ml kokoverta) ovat muuttuneet 24.4.2018 alkaen.

6-me-MP:n ehdotettu hoitoalue muutettu alle 100 -> alle 50 µmol/l 3.1.13 alkaen.

Tutkimus B -6-TGN päivitetty 25.07.2023 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.