HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan)

21030 P -Dabi-Ta

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Dabigatraanipitoisuuden seuranta erityistilanteissa

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 2 h huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 2 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen. Eroteltu plasma säilyy 8 h huoneenlämmössä (tarvittaessa pakastettava).

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen, dabigatraani-vakioitu trombiiniaika

Tekotiheys

Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulkinta

Dabigatraani (Pradaxa) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan trombiinin estoon. Dabigatraania on käytetty laskimotromboembolian ehkäisyssä polven ja lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen jälkeen, ts. lyhytaikaisessa (10 pv-5 vko) tromboosiprofylaksiassa. Lääke on saanut v. 2011 myyntiluvan aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita, sillä annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 2-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 12- 17(-21) h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

Dabi-Ta -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Ko. menetelmä perustuu laimennettuun trombiiniaikaan (Hemoclot(R) Thrombin Inhibitors), joka on vakioitu dabigtraanin suhteen. Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukaan, 150 mg x2 annostelussa (faasi II) dabigatraanipitoisuuden keskiarvo 2 h kohdalla oli 175 µg/l (vaihteluväli 117 - 275). Jäännöspitoisuuksien (12 h kuluttua, ennen uutta annosta) keskiarvo oli 91,0 µg/l (vaihteluväli 61 - 143).

Dabigatraani vaikuttaa myös muihin, trombiiniriippuvaisiin hyytymistutkimuksiin. Seuraavista hyytymisaktiivisuutta kuvaavista laboratoriotutkimuksista on hyötyä arvioitaessa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutusta:

1) 2782 P -Trombai (Trombiiniaika) havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Se sopii mm. komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta tutkimus on liian herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo pienillä (n. 50 µg/l) dabigatraanipitoisuuksilla.

2) 2783 P -APTT ei ole riittävän herkkä osoittamaan dabigatraanin vaikutusta. APTT-aika voi pidentyä dabigatraanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista.

3) 1731 P -TT (Tromboplastiiniaika) tai 4520 P -INR (Tromboplastiiniaika, INR-tulostus) ei ole riittävän herkkä osoittamaan dabigatraanin vaikutusta. Dabigatraanin pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka P-TT on vain hieman alentunut tai P-INR vain hieman noussut. Toisaalta dabigatraanin yhteydessä mitattava matala TT% (tai korkea INR) on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa lääkkeen kumuloitumiseen.

Huomautuksia

Hätätilanteissa dabigatraanivaikutusta selvitetään päivystystutkimuksilla: 1731 P-TT, 2783 P-APTT ja 2782 P- Trombai.

Tutkimus P -Dabi-Ta päivitetty 11.06.2019 / JTL

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 14.10.2019 klo 01:09.