HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bakteeri, viljely ja nukleiinihappo (kval), ulosteesta, ulosteesta

21088 F -BaktVIP

Tiedustelut

Bakteriologian laboratorio, puh. (09) 471 73082 tai 471 73040

Yhteyshenkilöt

mikrobiologi Jenni Antikainen: jenni.antikainenathus.fi / 050 452 6712 ja lääkäri Nathalie Friberg: nathalie.fribergathus.fi / 050-4286876

Indikaatiot

Bakteeriperäiseksi epäillyn ripulitaudin (erityisesti turistiripulin) etiologian selvittely.

Tutkimukseen kuuluu ulostepatogeenien osoitus nukleiinihaponosoituksella sekä positiivisten löydösten osoittaminen viljelymenetelmällä.

Tutkimus sisältää F-BaktVi1 ja F-EHECVTx-tutkimukset, eikä niitä tarvitse tilata erikseen. Tällä tutkimuksella voidaan osoittaa Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis, Vibrio cholerae sekä ns. ripuli-E.coli -kannat (Enterohemorraginen E. coli EHEC, Enteroaggregatiivinen E. coli EAEC, Enteroinvasiivinen E. coli EIEC, Enterotoksigeeninen E. coli ETEC, Enteropatogeeninen E. coli EPEC).

Näistä EAEC-, EIEC-, EPEC- ja ETEC-kannat voidaan osoittaa ainoastaan nukleiinihaponosoituksella, eikä niistä tehdä viljelyä/herkkyysmääritystä. Muiden lajien osalta tehdään viljely PCR-positiivisesta näytteestä, ja löydös nimetään tarkemmin sekä määritetään mikrobilääkeherkkyys. EHEC ja Vibrio cholerae löydöksille ei määritetä herkkyyttä.

Harvinaisten, turistiripulia mahdollisesti aiheuttavan aeromonaksen ja ripulia mahdollisesti aiheuttavan plesiomonaksen toteamiseen on erilliset tutkimukset: Aeromonas, viljely ulosteesta, 4374 F -AeroVi ja Plesiomonas shigelloides, viljely ulosteesta, 3997 F -PlesVi.

Näyteastia

Geelikuljetusputki x 2

Näyte

Reilu määrä tuoretta ulostetta, erityisesti sen pinnalla mahdollisesti esiintyvää verilimaa, dacrontikulla kahteen geelikuljetusputkeen (Transpocult tai vastaava). Näytekuljetusputki ei saa sisältää hiiltä. Putket muovipussiin.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla, viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmääritys viljelylöydöksistä.

Tekotiheys

Viljely ma-su, nukleiinihaponosoitus ma-pe.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivisessa näytteessä nukleiinihaponosoituksella (löydös NhO+) ja viljelyllä todetut löydökset näkyvät erikseen.

Huomautuksia

Näytteet olisi saatava viljelyyn vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Yli kaksi vuorokautta viipyneistä näytteistä negatiivinen tulos ei ole luotettava. Kuljetusta odotettaessa näytteitä säilytetään jääkaapissa.

Nukleiinihaponosoitus on viljelyä herkempi, joten sillä saatetaan löytää kantoja, joita ei saada viljeltyä eikä täten herkkyysmääritystä tehtyä.

Ripulia aiheuttavista E. coli -kannoista vain EHEC on mahdollista osoittaa viljelyllä. Nukleiinihaponosoituksella voidaan osoittaa myös muut ripulia aiheuttavat E. coli kannat (ETEC, EAEC, EIEC, EPEC.) EIEC on hyvin samankaltainen Shigellan kanssa, eikä sitä voida nukleiinihaponosoituksella erottaa Shigella-kannoista. ETEC kanta aiheuttaa vesiripulia, joka yleensä menee itsestään ohi muutamassa päivässä. EAEC ja EPEC kantojen rooli ripulin aiheuttamisessa on epäselvempi. Jos potilaalta löytyy EHEC, mahdollista samanaikaista EPEC-kannan läsnäoloa ei voida erikseen osoittaa.

Nukleiinihaponosoituksella voidaan osoittaa patogeeniset Yersiniat (Y.enterocolitica, Y .pseudotuberculosis ja Y.pestis). Näiden lajien erottelu tehdään viljelymenetelmällä. Nukleiinihaponosoitustesti ei tunnista muita ns. Y.enterocolitican kaltaisia lajeja tai matalavirulenttia Y.enterocolitica biotyyppiä 1A.

Positiivisen potilaan seurantatutkimukseksi suositellaan kyseistä viljelyllä tehtävää osatutkimusta (F -CampVi, F - SalmVi, F -ShigVi, F -YersVi, F -VichVi ja F -EHECVTx). PCR-tutkimus ei ole juridisesti merkittävä esim. salmonella- kantajuuden osoittamisessa.

Tutkimus F -BaktVIP päivitetty 29.07.2019 / JA

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 20.10.2019 klo 01:09.