HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Imukudoksen ohutneulabiopsia, tuore, imusolmukkeesta

21098 Ln-FNABtuo

Tiedustelut

Elinsiirto- ja hematopatologian laboratorio 050 4279406

Yhteyshenkilöt

lääkäri Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg: marja-liisa.karjalainen-lindsbergathus.fi / 050 427 2160 / (09) 4711 ja lääkäri Panu Kovanen: panu.kovanenathus.fi / 050 427 0968 / (09) 4711

Lähete

Kudosnäytetutkimus

Indikaatiot

Hematolymfaattisten kasvainten alustava diagnostiikka tai seuranta (tuorenäyte). Lymfoomien ja leukemioiden sytologinen diagnostiikka edellyttää yleensä immunofenotyypitystä ja pintaimmunoglobuliiniin perustuvaa klonaliteettimääritystä, joihin tavanomainen alkoholifiksoitu ohut-neulabiopsianäyte (3990 Ts-FNAB) ei yksinomaisena tutkimuksena sovellu. Tutkimusta suositellaan myös täydentämään imukudoksen karkeaneulabiopsianäytettä (tuorenäyte) epäiltäessä lymfoomaa, mikäli näytteeksi ei saada kokonaista imusolmuketta (tällöin ei lisäksi tarvita tutkimusta 3990 Ts-FNAB). Huomioitavaa: lymfoomaluokituksen mukainen täydellinen lymfoomadiagnoosi ei voi perustua yksinomaan sytologiseen näytteeseen, vaan edellyttää aina histologista tuorenäytettä (mieluiten vähintään yksi kokonainen imusolmuke). Ln-FNABtuo soveltuu reaktiivisten tai neoplastisten imukudosmuutosten seulontaan ja lymfoomien alustavaksi tutkimukseksi suuntaamaan ja nopeuttamaan jatkotoimia. Tutkimusta voidaan soveltuvissa tapauksissa käyttää lymfooman seurantatutkimuksena.

Esivalmistelu

Näytteistä on ilmoitettava etukäteen Elinsiirto- ja hematopatologian laboratorioon 050 4279406. Ohutneulabiopsimedium 10 ml (tilataan Elinsiirto- ja hematopatologian laboratoriosta).

Näyte

ONB-saalis injisoidaan ohutneulabiopsiamediumiin, ruisku huuhdellaan huolellisesti vetämällä varovaisesti mediumia ruiskuun ja palauttamalla se välittömästi takaisin näyteputkeen pari-kolme kertaa. Näyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Näytteitä otetaan vastaan ma - to 8.00 - 15.00, pe 8.00 - 12.30. Mikäli näytettä ei voida toimittaa samana päivänä, suositellaan tutkimusta Ln-FNABfix. Samanaikaisesti virtaussytometrisen tutkimuksen kanssa tulee tilata myös morfologinen tutkimus 3990 Ts-FNAB. Ohutneulabiopsimedium 10 ml (tilataan Elinsiirto- ja hematopatologian laboratoriosta).

Menetelmä

Virtaussytometrinen.

Tekotiheys

1-5 työpäivän kuluessa.

Tulkinta

Patologian erikoislääkärin antama patologisanatominen diagnoosi, joka perustuu morfologiaan (MGG-värjätty sytosentrifugivalmiste) sekä virtaussytometriseen immunofenotyypitykseen. Löydöksen, näytemateriaalin laadun ja kliinisen kysymyksenasettelun perusteella suoritetaan tarvittaes-sa jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksista, kuten syto- ja molekyyligeneettisistä tutkimuksista, annetaan lausunto omalla tutkimusnimikkeellään, ja niistä laskutetaan erikseen.

Tutkimus Ln-FNABtuo päivitetty 07.09.2016 / KH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.06.2024 klo 00:40.