HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Imukudoksen ohutneulabiopsia, fiksoitu, imusolmukkeesta

21099 Ln-FNABfix

Tiedustelut

Elinsiirto- ja hematopatologian laboratorio 050 4279406

Yhteyshenkilöt

lääkäri Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg: marja-liisa.karjalainen-lindsbergathus.fi / 050 427 2160 / (09) 4711 ja lääkäri Panu Kovanen: panu.kovanenathus.fi / 050 427 0968 / (09) 4711

Lähete

Kudosnäytetutkimus

Indikaatiot

Hematolymfaattisten kasvainten alustava diagnostiikka tai seuranta, kun näytteen toimitusaika laboratorioon ylittää yhden työpäivän. Lymfoomien ja leukemioiden sytologinen diagnostiikka edellyttää yleensä immunofenotyypitystä ja pintaimmunoglobuliiniin perustuvaa klonaliteettimääritystä, joihin tavanomainen alkoholifiksoitu ohut-neulabiopsianäyte (3990 Ts-FNAB) ei yksinomaisena tutkimuksena sovellu. Tällöin ensisijainen täydentävä sytologinen tutkimus on Ln- FNABtuo. Mikäli kuitenkin näytteen toimitusaika laboratorioon ylittää työpäivän, voidaan solut taltioida stabilointiliuokseen (tutkimus Ln-FNABfix). Ln-FNABfix tutkimusta suositellaan myös täydentämään imukudoksen histologista näytettä (esim. karkeaneulabiopsiaa) tuorenäytemahdollisuuden puuttuessa epäiltäessä lymfoomaa. Huomioitavaa: lymfoomaluokituksen mukainen täydellinen lymfoomadiagnoosi ei voi perustua yksinomaan sytologiseen näytteeseen, vaan edellyttää aina histologista näytettä (mieluiten vähintään yksi kokonainen imusolmuke tuorenäytteeksi). Ln-FNABfix soveltuu reaktiivisten tai neoplastisten imuku-dosmuutosten seulontaan ja lymfoomien alustavaksi tutkimukseksi suuntaamaan ja nopeuttamaan jat- kotoimia. Tutkimusta voidaan soveltuvissa tapauksissa käyttää lymfooman seurantatutkimuksena.

Esivalmistelu

Näytteistä on ilmoitettava etukäteen Elinsiirto- ja hematopatologian laboratorioon, 050 427 9406.

TransFix-liuos 10 ml (valmis liuos tilataan Elinsiirto- ja hematopatologian laboratoriosta). Putkien säilytys +4-+ 8 C:ssa viimeiseen käyttöpäivään.

Näyte

ONB-saalis injisoidaan stabilointiliuosta (TransFix) sisältävään näyteputkeen, ruisku huuhdellaan huolellisesti vetämällä varovaisesti liuosta ruiskuun ja palauttamalla se välittömästi takaisin näyteputkeen pari-kolme kertaa. Mikäli näyte voidaan toimittaa laboratorioon saman päivän kuluessa, suositellaan ensisijaisesti tuore-näytetutkimusta Ln-FNABtuo . Samanaikaisesti virtaussytometrisen tutkimuksen kanssa tulee tilata myös morfologinen tutkimus 3990 Ts-FNAB. Näyte voidaan kuljettaa laboratorioon huoneenlämmössä. Stabilointiliuokseen otettu näyte säilyy +4-+8 C:ssa analysointikelpoisena vähintään 2 vrk.

Menetelmä

Virtaussytometrinen.

Tekotiheys

ma-pe

Tulkinta

Patologian erikoislääkärin antama patologisanatominen diagnoosi, joka perustuu virtaussytometriseen immunofenotyypitykseen. Löydöksen, näytemateriaalin laadun ja kliinisen kysymyksenasettelun perusteella suoritetaan tarvittaes-sa jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksista, kuten syto- ja molekyyligeneettisistä tutkimuksista, annetaan lausunto omalla tutkimusnimikkeellään, ja niistä laskutetaan erikseen.

Huomautuksia

Näytteistä on ilmoitettava etukäteen Elinsiirto- ja hematopatologian laboratorioon 050 427 9406.

Tutkimus Ln-FNABfix päivitetty 07.09.2016 / KH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.