HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Luun tiheysmittaus, 1 kohde, lausuttuna

21195 Pt-LuuTiL1

Tiedustelut

KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, Radiologia syöpätautien klinikka (09) 4717 3214, Radiologia Elielinaukio (09)4717 2308

Yhteyshenkilöt

lääkäri Heli Räty: heli.ratyathus.fi / (019) 458 72751

Indikaatiot

1) Anamneesissa pienienerginen murtuma (kaatumisesta samalla tasolla tai putoamisesta matalalta tasolta syntynyt)

2) Yli 65-vuotias nainen, jolla on osteoporoosin riskitekijöitä: lonkkamurtuma vanhemmilla, runsas tupakointi tai alkoholin käyttö, kalsiumin vähäinen saanti

3) Tutkittavalla on muita osteoporoosin vaaraa lisääviä sairauksia ja tekijöitä, kuten menopaussi ennen 45 vuoden ikää (ei estrogeenihoitoa), pitkäaikainen (yli kolme kuukautta) oraalinen glukokortikoidihoito, primaarinen hyperparatyreoosi / hypertyreoosi, hypogonadismi, diabetes mellitus, mekanismeiltaan erilaiset syöpäsairaudet (erityisesti myelooma, eturauhassyövän kastraatiohoito, luustometastaasit), idiopaattinen hyperkalsiuria, D-vitamiinin puutos, elinsiirto, munuaisten krooninen vajaatoiminta, hyperkortisolisimi (Cushingin oireyhtymä), ruoansulatuskanavan sairaus: keliakia, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti, mahalaukun poiston jälkitila tai vaikea laktoosi-intoleranssi eikä potilas käytä kalsiumvalmisteita, krooninen maksasairaus, nivelreuma ja sen sukulaissairaudet, eturauhassyöpää sairastavan kirurginen tai kemiallinen kastraatio, lääkitys: fenytoiini, karbamatsepiini, kilpirauhassyövän jälkihoitoon käytetty suuriannoksinen tyroksiini, rintasyövän hoitoon käytetty aromataasin estäjä, pitkäaikainen hepariinilääkitys

4) Epäily osteoporoosista röntgenkuvan perusteella (nikamamuutos tai vaikutelma pienentyneestä kalsiumpitoisuudesta)

5) Potilaan pituus on pienentynyt vähintään 5 cm, torakaalinen kyfoosi.

Tutkimuksella mitataan luuston mineraalitiheyttä ja arvioidaan luun haurastumista ja sen astetta (osteopenia ja osteoporoosi).

Trabecular bone score (TBS) antaa käsityksen lannerangan luuston mikrorakenteesta.

Tutkimuspyynnöstä tulee käydä ilmi, halutaanko:

1) aikuisille lannerangan ja lonkkien mittauksen lisäksi koko kehon mittaus ja/tai lateraalirangan mittaus erikseen tai

2) lapsille tehtävän lannerangan mittauksen lisäksi muita mittauksia kuten koko kehon mittaus perustellusta syystä

3) tutkimukselle lausunto

Esivalmistelu

Mittauspäivänä voi syödä ja juoda sekä ottaa lääkkeet normaalisti. Tutkimuspäivän aamuna otetut kalkkivalmisteet, rautavalmisteet tai osteoporoosilääkkeet saattavat haitata kuvien tulkintaa, koska imeytymättömät tabletit näkyvät kuvissa. Näiden valmisteiden ottoa tutkimuspäivän aamuna on hyvä välttää. Myös varjoaineet ja radiolääkkeet häiritsevät tulkintaa. Jodi- ja bariumtutkimuksesta tulee olla kulunut vähintään kaksi viikkoa ja isotooppitutkimuksesta vähintään yksi päivä. Jos potilaalle on aiemmin tehty luun tiheysmittaus HUS:ssa, mittaus tulisi tulosten vertailtavuuden vuoksi suorittaa samalla laitteella.

Tutkimus vaatii ajanvarauksen.

Suoritus

Tutkimuksessa mitataan röntgensäteiden avulla luuston mineraalitiheyttä. Mittaus tapahtuu selinmakuulla ja kestää maksimissaan 45 minuuttia. Laite tunnistaa eri kudostyypit, luiden degeneraation ja murtumien aiheuttamat tiivistymät ja määrittelee niiden avulla analyysiin kelpaavien luiden rajat ja pinta-alan. Mittaus suoritetaan pääsääntöisesti lannerangan nikamista L 1-4 ja tehdään TBS, tai kuvataan molemmat lonkat. Jos molempien lonkkien mittaus ei ole mahdollista, mitataan vain toinen lonkka, ensisijaisesti vasen.

Menetelmä

Tutkimuksella mitataan luuston mineraalitiheyttä ja arvioidaan luun haurastumista ja sen astetta (osteopenia ja osteoporoosi). Luuntiheyden mittaus tehdään HUS Kuvantamisessa kaksienergisellä röntgenabsorptiomenetelmällä (DXA), joka on maailmanlaajuisesti yleisin ja parhaiten standardoitu luuntiheyden mittausmenetelmä.

Luuntiheyden mittaus tehdään HUS-Kuvantamisessa kaksienergisellä röntgenabsorptiomenetelmällä (DXA), joka on maailmanlaajuisesti yleisin ja parhaiten standardoitu luuntiheyden mittausmenetelmä.

WHO:n määritelmän mukaan aikuisilla osteoporoosia edustaa luuntiheys, joka on vähintään 2,5 keskihajontaa (SD standard deviation) pienempi kuin terveiden 20-40-vuotiaiden naisten keskimääräinen luuntiheys (T-luku = tai < 2,5). Vaikea osteoporoosi on tila, jossa osteoporoottiseen luun tiheyteen liittyy yksi tai useampia murtumia.

Osteopenia edustaa WHO:n määritelmän mukaan luuntiheyttä, joka on 1-2,5 SD pienempi kuin edellä mainittu luun huipputiheys (-2,5 < T-luku < -1). Normaali luuntiheys poikkeaa terveiden 20-40-vuotiaiden naisten keskimääräisestä luuntiheydestä korkeintaan +/- 1,0 SD (+1,0 = tai < T-luku = tai < -1,0).

Käytössä on Lunarin ja Hologicin laitteistoja. Jos mahdollista, luuntiheyden seurantatutkimukset on hyvä tehdä samalla laitteella kuin alkututkimukset, koska eri laitteiden laskentatavoissa on eroja. Vaikka sädeannos onkin pieni, raskaana olevien ja lasten tutkimista tulisi välttää ilman perusteltua syytä. Potilaan painoraja on Hyvinkäällä ja Jorvissa 160 kg.

Lonkkien mittauksen yhteydessä voidaan laskea ns. FRAX-indeksi. FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) on WHO:n tuella laadittu murtumien riskitekijäanalyysi, joka laskee riskitekijöiden perusteella lonkkamurtuman ja tärkeimpien osteoporoottisten murtumien (lonkka-, ranne-, olkavarsi- tai kliininen nikamamurtuma) todennäköisyyden kymmenelle vuodelle. FRAX-murtumariski-indeksi lasketaan 40-90-vuotiaille potilaille luuntiheystuloksen ja potilaan antamien riskitietojen avulla. Indeksiä ei lasketa, jos osteoporoosi on jo tiedossa ja lääkityksellä hoidossa (kontrollitutkimus).

Trabecular bone score (TBS) antaa käsityksen lannerangan luuston mikrorakenteesta. TBS voidaan tehdä 45-85-vuotiaille potilaille, joiden BMI on alle 37.

Yleistä

Mittauksen säteilyrasitus on erittäin pieni: se vastaa noin viikon oleskelua Suomen taustasäteilyssä.

Tulkinta

Tutkimukseen 21195 Pt-LuuTiL1 sisältyy lausunto.

Luuntiheysmittauksen tulkinta perustuu kantavan luuston matalimpaan luuntiheysarvoon. Hoitopäätös perustuu luuntiheysmittauksen ohella kliiniseen arvioon murtumariskistä (murtuma-anamneesi, murtumille altistavat sairaudet, luuta heikentävät lääkitykset, FRAX-indeksi).

Diagnostisten kriteerien perustana naisilla on mitatun luuntiheyden suhde luun elinikäiseen suurimpaan tiheyteen (20-40-vuotiaiden terveiden naisten luuntiheys, peak bone mass). Koska eri mittauslaitteilla saatavat absoluuttiset tiheysarvot (g/cm2) vaihtelevat, mittaustulosten tulkinnan yhtenäistämiseksi käytetään yksikkönä keskihajontaa (T-luku). Tulosteessa näkyy potilaan mittaustulos kaaviona, jossa tulosta on verrattu sekä standardipoikkeamina nuoriin aikuisiin (T-luku, vihreä-keltainen-punainen väripohja) että potilaan kanssa saman ikäisiin ja saman painoisiin (Z-luku, iän mukaan laskevat viitearvokäyrät, joissa _1 SD rajat). Viitearvoaineisto on valittu etnisen ryhmän (valkoinen, jos potilas on asunut 6 kk Suomessa) ja referenssipopulaation (Suomi, jos potilas on asunut 6 kk Suomessa) mukaan.

Tulkinta perustuu potilaan iän mukaan joko T-lukuun tai Z-lukuun:

Naiset: menopausaaliset ja postmenopausaaliset ja miehet: yli 50-vuotiaat - T-luku - WHO:n osteoporoosimääritelmää voidaan soveltaa luotettavasti

Naiset: premenopausaaliset ja miehet: alle 50-vuotiaat - Z-luku (poikkeavan raja -2,0 SD) - Nimityksiä osteopenia ja osteoporoosi ei tule käyttää. Erityisesti näissä nuoremmissa ikäryhmissä kliinikon tulee sulkea pois sekundaariset syyt alentuneen luuntiheyden taustalta (ks. Indikaatiot).

Lapset (alle 20-vuotiaat) - Z-luku (poikkeavan raja -2,0 SD) - Tulos tulee suhteuttaa lapsen kehitysasteeseen ja kasvuun.

Selvästi ylipainoiset tai yli 75-vuotiaat - T-luvun painoarvo lisääntyy hoitoratkaisuja mietittäessä, jos Z-luku on alle viitekäyrien (viitekäyrät _1 SD iänmukaisesta viitearvosta).

TBS-analyysi perustuu lannerangan PA-mittaukseen ja analysoi luurakennetta (trabekulaatio). Se on itsenäinen osteoporoottisen murtuman riskitekijä.

Huomautuksia

Käytössä olevat tutkimukset:

21194 Pt-LuuTih1 Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6PA), ilman lausuntoa. Tutkimuksessa kuvataan PA lanneranka (+TBS) tai lonkat.

21195 Pt-LuuTiL1 Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6RA) lausuttuna. Tutkimuksessa kuvataan PA lanneranka (+TBS) tai lonkat.

9007 Pt-LuuTih2 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6QA), ilman lausuntoa. Tutkimuksessa kuvataan PA lanneranka (+TBS) ja lonkat.

21199 Pt-LuuTiL2 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6SA) lausuttuna. Tutkimuksessa kuvataan PA lanneranka (+TBS) ja lonkat.

20829 Pt-LuuTih3 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1PA), ilman lausuntoa. Tutkimuksessa kuvataan PA lanneranka (+TBS) ja lonkat ja täydennetään koko kehon, kyynärvarren tai lateraalirangan mittauksella tilanteen mukaan.

21200 Pt-LuuTiL3 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1RA), lausuttuna. Tutkimuksessa kuvataan PA lanneranka (+TBS) ja lonkat ja täydennetään koko kehon, kyynärvarren tai lateraalirangan mittauksella tilanteen mukaan.

Tutkimus Pt-LuuTiL1 päivitetty 20.01.2024 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.