HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Koriongonadotropiini, seerumista

2122 S -hCG

Tiedustelut

Erikoiskemian laboratorio puh.(09) 471 72932.

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470

Indikaatiot

Tutkimusta 2122 S-hCG käytetään kasvaindiagnostiikassa. Raskauden toteamiseen ja alkuraskauden häiriöiden selvittämiseen käytetään tutkimusta 6469 P-hCG-tot.

Esivalmistelu

HUOM: Biotiinia sisältävien tuotteiden käyttö lopetettava vähintään 12 tuntia ennen näytteenottoa. Mikäli biotiinin käyttö on yli 10 mg/vrk,tauon pitää ola pidempi.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1ml seerumia. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten pakastetaan.

Menetelmä

Elektrokemiluminometriaan perustuva immunometria. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Viitearvot

Naiset < 50 v 0 - 3 IU/l
Naiset > 50 v 0 - 7 IU/l
Miehet < 60 v 0 - 1 IU/l
Miehet > 60 v 0 - 2 IU/l

Tulkinta

Käytännössä kaikki gestationaaliset trofoblastikasvaimet, rypäleraskaus, korionkarsinooma ja istukan troblastikasvain, tuottavat hCG:ta, mitä voidaan käyttää hyväksi kasvainten diagnosoinnissa ja hoidon seurannassa. Rypäleraskaudessa hCG-taso on yleensä korkeampi kuin raskauden kesto edyllyttäisi. Onnistuneen hoidon jälkeen hCG-pitoisuus tulisi laskea puoliintumisajan (1-3 vrk) puitteissa. Jos pitoisuus pysyy muuttumattomana tai nousee, on se viite elävästä trofoblastisolukosta. Istukkasyövän hoidon seurannassa hCG-pitoisuuden kohoaminen viittaa taudin aktivoitumiseen, mikäli muut syyt voidaan poissulkea.

Kivessyövissä hCG on vakiintunut merkkiaine, jonka pitoisuus ennen hoidon aloitusta on osa ennusteellista UICC:n TNM luokitusta. hCG erittyy kivessyövän trofoblastikomponentista ja on koholla noin 50-70%:lla non-seminoomista, mutta vain 10-20% seminoomista, joista noin puolet tuottaa vapaata beta-alayksikköä (S-hCG-B-V, 4235). Huomattavan korkeat tasot (>5000 IU/l) ovat harvinaisia puhtaissa seminoomissa ja ovat viitteellisiä non-seminoomalle. hCG on usein koholla myös harvinaisessa trofoblastisen komponentin sisältävässä munasarjasyövässä. Hoidon seurannassa hCG-pitoisuuden kohoaminen viittaa taudin aktivoitumiseen, mikäli muut syyt voidaan poissulkea.

Huomioitavaa: Kemoterapian yhteydessä hCG pitoisuus voi lyhytaikaisesti kohota tuumorilyysin seurauksena. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava iän ja mahdollisen hypogonadismin vaikutus. Sytostaattihoito (tai orkiektomia) voivat aiheuttaa hypogonadismia. Hypogonadismin yhteydessä aivolisäkkkeestä voi erittyä hCG:ta yhdessä muiden gonadotropiinien kanssa ja gonadotropiinien pitoisuudet korreloi keskenään. Tällöin hCG on usein lievästi tai korkeintaan kohtalaisesti koholla, ja pitoisuus on luokkaa 3-10% LH:n pitoisuudesta. Viiteylärajat ovat ikä- ja sukupuolispesifejä. Vaikea munuaisten vajaatoiminta voi nostaa hCG tasoa.

Virhelähteitä: Mikäli näytteessä on heterofiilisiä vasta-aineita, voivat ne sitoutua analyysissä käytettyihin vasta-aineisiin mitattavasta proteiinista riippumatta ja aiheuttaa virheellisen korkeita tai matalia tuloksia. Mikäli tulos ei sovi potilaan kliiniseen kuvaan, on suositeltavaa tutkia näyte erikoismenetemällä. Tällöin pyydetään tutkimus -Imm-Ong (tutkimusnumero 20561) ja lisätietoihin merkitään selvitettävän tutkimuksen lyhenne ja numero (S-hCG, 2122).

Monet ei-trofoblastiset tuumorit tuottavat hCG:n vapaata beta-alayksikköä. Tämä määritys ei mittaa vapaata hCG-betaa, joka voidaan määrittää tutkimuksella S-hCG-B-V, 4235. Tätä määritystä käytetään kasvaindiagnostiikassa. Raskausdiagnostiikassa on käytettävä tutkimusta 6469 P -hCG-tot.

Huomautuksia

Uusi menetelmä 17.12.2018 alkaen: Biotiinia sisältävien tuotteiden käyttö lopetettava vähintään 12 tuntia ennen näytteenottoa. Biotiini voi häiritä määritysmenetelmää aiheuttaen todellista matalampia tuloksia. Mikäli biotiinin käyttö on yli 10 mg/vrk,tauon pitää olla pidempi.Heterofiiliset vasta-aineet voivat aiheuttaa virheellisesti korkeita pitoisuuksia. Jos saatu korkea tulos ei sovi kliiniseen kuvaa, suositellaan tilaamaan S -Imm-Ong (20561)-tutkimus mahdollisen määritysmenetelmää häiritsevän tekijän selvittämiseksi.

Tutkimus S -hCG päivitetty 12.03.2024 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.