HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Huumeseula, laaja, kvalitatiivinen, MS-TOF, virtsasta

21281 U -HuumTOF

Tiedustelut

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, asiakaspalvelu, puh. (09) 52 561, kemisti Terhi Launiainen puh. 040 922 3146 terhi.launiainen(at)synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Lähete

Huumausainetutkimukset

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton

Näyte

Vähintään 5 ml kertavirtsaa.

Näytteet toimitetaan Meilahden sairaalan laboratorioon, josta ne lähetetään Yhtyneet Medix Laboratorioon.

Menetelmä

Massaspektrometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

3-5 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Tutkimus on noin 300 huumaavaa ainetta sisältävä kvalitatiivinen seulontamenetelmä. Mittaukset tehdään korkean erotuskyvyn lentoaikamassaspektrometrillä (TOFMS). Menetelmä mittaa kattavasti tavanomaisia huumeita ja väärinkäytettäviä lääkeaineita (mm. amfetamiinit ja niiden johdannaiset, bentsodiatsepiinit ja muut unilääkkeet, opiaatit ja muut huumaavat särkylääkkeet, kannabis, kokaiini, LSD, pregabaliini, gabapentiini) sekä erilaisia muuntohuumeita (fenetyyliamiinit, katinonit, piperidiinit, synteettiset kannabinoidit, tryptamiinit). Suurimmalle osalle yhdisteitä/yhdisteryhmiä menetelmän herkkyys on 1-100 ng/ml, mutta pregabaliinille herkkyys on noin 5000 ng/ml. Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni ("gamma"/"lakka") ei sisälly tähän tutkimukseen. Tutkimusta päivitetään jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin saatavilla/käytössä olevia huumaavia ja väärinkäytettäviä aineita. Normaali tulos on negatiivinen. Vastauksessa ilmoitetaan löydetyt yhdisteet nimeltä. Menetelmä sopii huumaavien aineiden käytön seulontaluonteiseen toteamiseen terveydenhuollossa, päihdehuollossa ja sosiaalitoimessa. Tutkimus ei sisällä erillistä varmistusanalyysiä, mutta ne ovat tilattavissa yhdistekohtaisesti erikseen (ks. alla).

Positiiviset tulokset on syytä varmistaa erillisellä varmistusanalyysillä mikäli tuloksella voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia potilaalle (esim. tapaukset, joissa positiivisesta testituloksesta voi seurata testattavalle sanktioita). Varmistusanalyysit voidaan kohdistaa niihin seulonnassa raportoituihin yhdisteisiin, joilla on tapauksen käsittelyn kannalta merkitystä (esimerkiksi niin, että ei varmisteta henkilön normaaliin lääkitykseen kuuluvia aineita). Näytteitä säilytetään 1 kk ajan analyysin jälkeen, jonka aikana löydetyt yhdisteet voidaan varmistaa erillisellä pyynnöllä yhdisteiden lukumäärän mukaisesti:

9567 U -TOFCt1 U -HuumTOF, varmistus, 1 yhdiste ja sen aineenvaihduntatuotteet

9568 U -TOFCt2 U -HuumTOF, varmistus, 2 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet

9569 U -TOFCt3 U -HuumTOF, varmistus, 3 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet

9570 U -TOFCt4 U -HuumTOF, varmistus, 4 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet

9571 U -TOFCt5 U -HuumTOF, varmistus, 5 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet

Pyynnöt tehdään sähköisesti (mikäli mahdollista) ja soitetaan lisäksi HUSLABin asiakaspalveluun p. 09 471 72579. Varmistuspyyntöä tehdessä järjestelmä kysyy näytteenottoaikaa (jonka avulla kohdistetaan varmistuspyyntö oikeaan näytteeseen) ja haluttujen varmistettavien yhdisteiden nimet.

Huomautuksia

Erillistä analyysikelpoisuuden arviointi -tutkimusta (U -Manip, 21288) ei tarvitse tilata. Tuloksen luotettavuuden arvioimiseksi näytteille tehdään automaattisesti analyysikelpoisuuden arviointi, jossa tutkitaan näytteen ulkonäkö, pH ja kreatiniini-pitoisuus. Näiden avulla havaitaan mm. näytteen manipulointi laimentamalla, jolloin löydökset saattavat jäädä virheellisesti negatiivisiksi. Tuloksista annetaan lausunto.

Suosittelemme myös ottamaan näytteen valvotusti ja tarvittaessa tulostamaan HUSLABin internet-sivuilta Huumenäytteenotto, valvottu -lähetteen, joka toimii pyyntönä valvotulle näytteenotolle. HUSLABin toimipisteissä valvottu näytteenotto on mahdollinen vain tietyissä näytteenottopaikoissa. Muuntohuume-epäilyn ollessa kyseessä kannattaa aina sisällyttää epäilty aine lähetteen tietoihin.

Tutkimus U -HuumTOF päivitetty 23.03.2020 / NT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 09.08.2020 klo 01:10.