HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos TT levossa (FM1CQ)

21297 Pt-SydLepQ

Tiedustelut

Isotooppiyksikkö Meilahti (09) 471 72554, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020

Yhteyshenkilöt

lääkäri Valtteri Uusitalo: valtteri.uusitaloathus.fi / 0469211247 ja lääkäri Janne Salonen: janne.salonenathus.fi / 0504270283

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin diagnoosi ja vaikeusasteen arviointi erityisesti silloin, kun rasitus-EKG:n tulkinta on epäluotettavaa (LBBB, WPW, kammiohypertrofia, matala maksimipulssi jne.) Restenoosin arviointi ja angiografiassa todetun ahtauman hemodynaamisen merkityksen arviointi.

Infarktin jälkeinen tilannearvio (arven sijainti ja laajuus, iskeemiset alueet kuormitettaessa).

Sydämen pumpputoiminnan arviointi. Hoidon kiireellisyyden arviointi ja toimenpiteiden (angioplastia, ohitusleikkaus, trombolyysi) seuranta sekä angiografiassa todetun ahtauman merkityksen arvioimiseksi.

Esivalmistelu

Lähettävä lääkäri antaa ohjeet tutkimusajankohdan lääkehoidosta (kts. lähetettä koskevaa malliohjetta), muutoin ohjeet annetaan lähetteen perusteella ajanvarauksen yhteydessä isotooppiyksiköstä. Potilaalle annetaan kirjallinen ohje Sydämen perfuusion gammakuvaus. Tupakointi on kielletty 4 tuntia ennen tutkimusta ja sen aikana. Alkoholinkäyttö on kielletty 1,5 vrk ennen tutkimusta.

Suoritus

Sydänlihaksen verenkierto tutkitaan yleensä sekä rasitustilassa että levossa. Päivystystapauksissa oireisille potilaille voidaan tehdä pelkkä lepotutkimus tai jos rasitusvaiheen tutkimuksen tulos on normaali, lepotutkimus voidaan jättää kokonaan tekemättä.

Tutkittavalle asetetaan ensiksi laskimokanyyli merkkiaineen antoa varten. Ennen kuvausaineen injisointia potilaan pitää olla levossa noin tunnin ajan. Injisoinnin jälkeen kuvaus voidaan aloittaa noin tunnin kuluttua. Lepovaiheen jälkeen tutkittava siirtyy makuulle gammakameran tutkimuspöydälle ja kuvaus tehdään EKG-tahdistusta käyttäen sydämen toiminnan kuvaamiseksi. Kuvaus noin 25 minuuttia.

Menetelmä

Tutkittavalle annetaan injektiona laskimoon 99mTc- leimattua tetrofosmiinia tai sestamibiä. Merkkiaineet kertyvät sydänlihakseen injektiohetkellä vallitsevan perfuusion voimakkuuden mukaan. Kertymän jakautuminen kuvataan gammakameran avulla.

Perfuusion jakautumisen ja mahdollisten puutosalueiden tutkimisen lisäksi kuvista voidaan arvioida myös sydämen kokoa ja pumpputoimintaa.

Tulkinta

Lepovaiheen kuvia verrataan viiteaineistoon. Mahdolliset puutosalueet ja iskemiaan viittaavat huonon perfuusion alueet paikannetaan. Sydämen vasemman kammion tilavuus systolen ja diastolen aikana sekä ejektiofraktio lasketaan. Vasemman kammion kontraktion alueellista jakaumaa arvioidaan kuvien perusteella.

Viiteaineistona käytetään Cedars-Sinai Medical Centerin QPS-ohjelman normaaliaineistoa.

Vastaus sisältää sydämen leike- ja indeksikuvia sekä gammakuvauksen lausunnon.

Huomautuksia

Aikuiselle annettava aktiivisuus ja efektiivinen sädeannos sekä raskaana oleville ja imettäville erilliset ohjeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet Alle 18-vuotiaille erityistä harkintaa noudattaen.

Tutkimus Pt-SydLepQ päivitetty 01.08.2023 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.