HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala annos TT levossa ja rasituksessa (FM1TQ)

21298 Pt-SydPerQ

Tiedustelut

Isotooppiyksikkö Meilahti (09) 471 72554, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Valtteri Uusitalo: valtteri.uusitaloathus.fi / 0469211247 ja lääkäri Janne Salonen: janne.salonenathus.fi / 0504270283

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin diagnoosi ja vaikeusasteen arviointi erityisesti silloin, kun rasitus-EKG:n tulkinta on epäluotettavaa (LBBB, WPW, kammiohypertrofia, matala maksimipulssi jne.) Restenoosin arviointi ja angiografiassa todetun ahtauman hemodynaamisen merkityksen arviointi.

Infarktin jälkeinen tilannearvio (arven sijainti ja laajuus, iskeemiset alueet kuormitettaessa).

Sydämen pumpputoiminnan arviointi. Hoidon kiireellisyyden arviointi ja toimenpiteiden (angioplastia, ohitusleikkaus, trombolyysi) seuranta sekä angiografiassa todetun ahtauman merkityksen arvioimiseksi.

Esivalmistelu

Lähettävä lääkäri antaa ohjeet tutkimusajankohdan lääkehoidosta (kts. lähetettä koskevaa malliohjetta), muutoin ohjeet annetaan lähetteen perusteella ajanvarauksen yhteydessä isotooppiyksiköstä. Jos potilaalla ei ole todettu sepelvaltimotautia, beeta- ja kalkkisalpaajat sekä pitkävaikutteinen nitro suositellaan 2 vrk taukoa. Asasantin, Persantin ja Orisantin oltava tauolla 2 - 3 vrk. Potilaalle annetaan kirjallinen ohje Sydämen perfuusion gammakuvaus. Tutkimuspäivän aamuna voi nauttia kevyen aamupalan. Kahvi, tee, kaakao ja piristeitä sisältävät juomat on kielletty vähintään 12 tuntia ennen tutkimusta. Tupakointi on kielletty 4 tuntia ennen tutkimusta ja sen aikana. Alkoholin käyttö on kielletty 1,5 vrk ennen tutkimusta.

Suoritus

Sydänlihaksen verenkierto tutkitaan yleensä sekä rasitustilassa että levossa. Päivystystapauksissa oireisille potilaille voidaan tehdä pelkkä lepotutkimus tai jos rasitusvaiheen tutkimuksen tulos on normaali, lepotutkimus voidaan jättää kokonaan tekemättä.

Tutkittavalle asetetaan ensiksi laskimokanyyli merkkiaineen ja mahdollisten lääkkeiden infuusiota varten. Sen jälkeen tehdään yleensä polkupyöräergometrillä oirerajoitteinen kliininen rasituskoe, jonka loppuvaiheessa injisoidaan merkkiaine. Rasituskokeen aikaiset mittaukset, EKG-seuranta jne. tehdään normaalisti. Jos jaloin tehty rasitus ei ole mahdollista, voidaan rasitustilannetta muistuttava sydänlihaksen verenkierron jakauma saada aikaan farmakologisesti joko vasodilataattorilla (adenosiini tai regadenosiini) tai sympatomimeetillä (dobutamiini). Palautumisvaiheen jälkeen tutkittava siirtyy makuulle gammakameran tutkimuspöydälle, ja kuvaus tehdään EKG-tahdistusta käyttäen sydämen toiminnan kuvaamiseksi. Rasituskoe kestää noin tunnin ja kuvaus noin 25 minuuttia. Rasitusvaiheen jälkeen sydänlihaksen perfuusio tutkitaan vielä tarvittaessa lepotilassa joko samana päivänä n. 3 tunnin kuluttua tai muutaman päivän kuluttua. Lepotutkimusta varten annetaan uusi merkkiaineannos, jonka jälkeen gammakuvaus toistetaan.

Menetelmä

Tutkittavalle annetaan injektiona laskimoon 99mTc- leimattua tetrofosmiinia tai sestamibiä. Merkkiaineet kertyvät sydänlihaksen hiussuoniin ja lihaskudokseen injektiohetkellä vallitsevan perfuusion voimakkuuden mukaan. Kertymän jakautuminen kuvataan gammakameran avulla. Myöhemmin tehdään vielä lepovaiheen kuvaus.

Perfuusion jakautumisen ja mahdollisten puutosalueiden tutkimisen lisäksi kuvista voidaan arvioida myös sydämen kokoa ja pumpputoimintaa. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulkinta

Rasitus- ja lepovaiheiden kuvia verrataan toisiinsa ja viiteaineistoon. Mahdolliset puutosalueet ja iskemiaan viittaavat huonon perfuusion alueet paikannetaan. Sydämen vasemman kammion tilavuus systolen ja diastolen aikana sekä ejektiofraktio lasketaan. Vasemman kammion kontraktion alueellista jakaumaa arvioidaan kuvien perusteella.

Kliiniset havainnot ja rasituskokeen aikaiset mittaustulokset tulostetaan ja arvioidaan tavanomaisesti.

Viiteaineistona käytetään Cedars-Sinai Medical Centerin QPS-ohjelman normaaliaineistoa.

Vastaus sisältää sydämen leike- ja indeksikuvia ja sekä rasituskokeen että gammakuvauksen lausunnon.

Huomautuksia

Instabiilin sydäntilanteen aikana ei tehdä rasitusvaiheen kuvausta. Aikuiselle annettava aktiivisuus ja efektiivinen sädeannos sekä raskaana oleville ja imettäville erilliset ohjeet http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/kfi/yleisohjeet Alle 18-vuotiaille erityistä harkintaa noudattaen.

Tutkimus Pt-SydPerQ päivitetty 25.01.2024 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.