HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kortisoli, vapaa, vuorokausivirtsasta

2130 dU-Kors-V

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00

Yhteyshenkilöt

kemisti Annukka Paju: annukka.pajuathus.fi / 050 427 4995 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Hyperkortisolismin erotusdiagnostiikka. Jatkotutkimus seulontakokeiden jälkeen (Pt-DXM-R1 tai Sa-Korsol). Seulontakoe estrogeenihoitoa saaville potilaille, joille Pt-DXM-R1 ei sovellu

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

Vuorokausivirtsan keräysastia on pidettävä kylmässä. Hyvin sekoitetusta ja mitatusta vuorokausivirtsasta (24 h) lähetetään muoviputkessa 10 ml. Vuorokausivirtsamäärä on ilmoitettava. Sallittu keräysaika on 22-26 h. Mikäli keräysaika poikkeaa tästä, on todellinen keräysaika kirjattava laboratoriotietojärjestelmään ja näyteputkeen. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä, jos se on perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa

Tulkinta

Viiteväli: 30-144 nmol.

Vuorokausivirtsan vapaa kortisoli yhdessä seerumin tai syljen kortisolin kanssa antavat hyvän käsityksen kortisolin tuotannosta. Vuorokausivirtsan vapaan kortisolin määritys soveltuu hyvin hyperkortisolismin diagnostiikkaan, koska lyhytaikainen stressi ja seerumin kortisolipitoisuuden vuorokausivaihtelu eivät vaikuta virtsan arvoihin. Raskauden aikana tavataan kohonneita arvoja. Voimakas munuaisten vajaatoiminta vähentää kortisolin eritystä virtsaan. Virtsan vapaa kortisoli voidaan määrittää myös deksametasonijarrutuskokeen yhteydessä (1226 DXM-R2).

Tutkimus dU-Kors-V päivitetty 05.05.2022 / AP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 24.05.2024 klo 00:40.