HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Likvorin albumiinin suhde seerumin albumiiniin, aivo-selkäydinnesteestä

21335 Li-/S-Albs

Osatutkimukset

Li-Alb ja S -Alb

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 72572

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Veri-aivoesteen läpäisevyyden tutkiminen.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte on pakastettava. Seeruminäyte ja likvornäyte tulee ottaa samalla kertaa tai ainakin samana päivänä. Punktioartefaktan vuoksi verisiä likvornäytteitä ei tule käyttää.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen (Li-Alb), Bromkresolipurppura (S-Alb)

Tekotiheys

Arkisin.

Viitearvot

1 v - 15 v alle 5 mg/g
16 v - 45 v alle 6.8 mg/g
46 v - alle 10.2 mg/g

Tulkinta

Samanaikaisesti otettujen likvorin ja seerumin albumiinipitoisuuksien suhde kuvaa hyvin veri-aivoesteen läpäisevyyttä (permeabiliteettia), koska likvorin albumiini on kokonaan peräisin plasmasta. Albumiinia ei tuoteta eikä se metaboloidu intratekaalisesti. Albumiinisuhde kuvaa permeabiliteettia spesifisemmin kuin likvorin proteiinipitoisuus.

Permeabiliteetti voi lisääntyä aivopaineen nousun johdosta (esim. kasvain), aivoalueen verenvuodoissa, traumaattisissa aivovaurioissa tai infektioissa, selvimmin bakteeriperäisessä meningiitissä. Guillain-Barren taudissa albumiinisuhde on yleensä selvästi koholla, mutta likvorin solulöydös on normaali toisin kuin meningiitti-tyyppisissä tiloissa. Suhde on korkea myös likvorin virtausesteen johdosta (esim. spinaalituumori). Tilapäinen albumiinisuhteen nousu voi esiintyä mm. status epilepticuksessa. Inflammatioissa voi esiintyä lieviä nousuja. MS-taudissa suhde on kuitenkin normaali.

Vastasyntyneillä veri-aivoesteen läpäisevyys on suurempi kuin aikuisilla, viiteyläraja on 25 mg/g (keskosilla vielä korkeampi). Kuukauden ikäisellä viiteyläraja on 15 mg/g. Vanhemmille lapsille ominainen yläraja alle 5 mg/g saavutetaan 6 - 12 kk:n iässä. Aikuispotilaalla likvorin ja seerumin albumiinipitoisuuksien suhde (yksikkönä mg/g) alle 7-10 kuvastaa iästä riippuen intaktia veri- aivoestettä. Arvoilla 10 - 14 veriaivoesteen läpäisevyys on lisääntynyt lievästi, arvoilla 14 - 30 kohtalaisesti ja arvoilla 30 - 100 selvästi. Suhteen ylittäessä 100 veri-aivoeste on pettänyt.

Tutkimus Li-/S-Albs päivitetty 08.09.2022 / JL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.