HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mycoplasma pneumoniae ja Chlamydia pneumoniae, nukleiinihappo (kval) ja Mycoplasma pneumoniae-herkkyys

21356 -MyHeCp

Osatutkimukset

-ChpnNhO, -MypnHe ja -MypnNhO

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, nukleiinihappotutkimukset, p. 050 427 2127.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mirja Puolakkainen: mirja.puolakkainenathus.fi / 050 551 2006 ja sairaalamikrobiologi Laura Mannonen: laura.mannonenathus.fi / 040 838 4009

Indikaatiot

Chlamydia pneumoniaen ja Mycoplasma pneumoniaen aiheuttamien infektioiden diagnostiikka, keuhkokuume tai muu hengitystieinfektio. Hengitystieinfektioon ajallisesti yhdistyvä muu oireilu, esim. keskushermostoinfektio.

Mycoplasma pneumoniaen aiheuttamia infektioita esiintyy läpi vuoden ja ne ovat tavallisimpia nuorilla aikuisilla ja lapsilla. Varmin diagnoosi saadaan osoittamalla pariseerumeissa (7-20vrk) merkittävä vasta-ainenousu. Myös PCR sopii hyvin M. pneumoniae-infektioiden diagnostiikkaan ja sen avulla voidaan tunnistaa tavallisimmat makrolidiresistenssiin johtavat muutokset bakteerin geenisekvenssissä.

C.pneumoniae-infektiot, kuten ylähengitystieinfektiot ja pneumonia. Myös Chlamydia pneumoniae:hen assosioituvissa tautitiloissa, kuten astma, krooninen bronkiitti, reaktiivinen artriitti ja sarkoidoosi, voidaan käyttää C.pneumoniae -nukleiinihapon osoitusta.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Tutkimukseen näytteeksi soveltuvat tikkunäyte, nenänielun imulima, yskös, koepalat ja nestemäiset näytteet (BAL,nivelneste, likvor).Ylähengitysteistä näyte otetaan takanielusta (esim . nenän kautta)ja näytetikku katkaistaan viruskuljetusputkeen . Koepalat ja nestemäiset näytteet lähetetään sellaisenaan tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa. Näytteet toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten viilennettynä. Väliaikainen säilytys jääkaappilämpötilassa. Pidempi säilytys (>3vrk) pakastettuna, jonka jälkeen näyte on myös lähetettävä pakastettuna. PCR-tutkimuksia varten tulee lähettää oma putki.

Viruskuljetusputkia voi tilata maksutta osastoltamme (puh. (09) 471 73031). HUOM! Geeliputki ei sovellu viruskuljetusputkeksi!

Menetelmä

Reaaliaikainen multiplex PCR-testi C.pneumoniaen ja M.pneumoniaen DNA:n osoittamiseksi hengitystie-ja likvornäytteistä. Lisäksi testi tunnistaa tavallisimmat M.pneumoniaen makrolidiresisitenssiin johtavat muutokset bakteerin geenisekvenssissä. Testissä on sisäinen kontrolli, jonka avulla voidaan arvioida sekä näytteenoton että PCR-testin onnistumista. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa Chlamydia pneumoniaen tai Mycoplasma pneumoniaen aiheuttamaan infektioon. Negatiivinen tulos ei ole poissulkeva. Mycoplasma pneumoniaen mahdollisesta makrolidiresistensistä annetaan erillinen lausunto.

Tutkimus -MyHeCp päivitetty 14.03.2023 / LM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.