HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien deleetio- ja duplikaatiotutkimus, verestä

21437 B -BRCAdel

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio, puh. 09 471 74339 toimisto tai puh. 09 471 75905 lääkäri tai Genetiikanlaboratorio(at)hus.fi

Yhteyshenkilöt

sairaalageneetikko Christa Schmidt: christa.schmidtathus.fi / 040 6265278 ja sairaalageneetikko Maarit Lappalainen: maarit.lappalainenathus.fi / 050-4279 544

Lähete

Geneettiset tutkimukset

Indikaatiot

BRCA1- tai BRCA2-geenivirheiden aiheuttaman periytyvän rintasyöpä- tai munasarjasyöpäalttiuden epäily, ennustava geenitesti riskisuvuissa.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

3-5 ml EDTA-verta. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä.

Meilahden alueella otettu näyte lähetetään välittömästi Genetiikan laboratorioon (putkipostiasema HUSLAB-talon moniajoasema 6300). Meilahden ulkopuolelta tuleva näyte toimitetaan osoitteella HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Topeliuksenkatu 32, Tunnus 5000493, Info MNVO, 01006 VASTAUSLÄHETYS. Kiireelliset näytteet pyydetään merkitsemään paketin ulko- ja sisäpuolelle merkinnällä "Kiireellinen".

Tarvittaessa näytteen voi säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Menetelmä

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulokset valmiina

4 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Tutkimuksella voidaan tunnistaa BRCA1- ja BRCA2-geenien suuret deleetiot ja duplikaatiot. BRCA1- ja BRCA2-geenit ovat kasvunrajoitegeenejä, jotka osallistuvat DNA:n virheiden korjaukseen. Lisäksi niiden on osoitettu säätelevän muiden geenien ilmentymistä. BRCA1-geenivirheen kantajan riski sairastua elämänsä aikana rintasyöpään on noin 40-80 % ja munasarjasyöpään noin 25-50 %. BRCA2-geenivirheen kantajan riski sairastua elämänsä aikana rintasyöpään on noin 40-70 % ja munasarjasyöpään noin 10-20 %. BRCA1- ja BRCA2-geenin mutaatiot lisäävät riskiä sairastua myös eräisiin muihin syöpiin. BRCA1- ja BRCA2-geeneissä todetuista mutaatioista pieni osa on suuria genomisia, eksonitason deleetioita tai duplikaatioita, joita ei voida suoraan laboratorion muilla tutkimuksilla tunnistaa.

Yksittäisen BRCA-mutaation tutkimuksessa selvitetään, todetaanko (suvussa) ennestään tunnettu deleetio tai duplikaatio tutkittavassa näytteessä. Lähetteessä tulee olla tarkat tiedot tutkittavasta deleetiosta tai duplikaatiosta.

Suosittelemme olemaan yhteydessä laboratorioon ja tiedustelemaan, onko ko. mutaatiota tutkittu laboratoriossa. Mikäli tutkimusta ei ole tehty aiemmin, tutkimuksen tilaajan tulisi toimittaa laboratoriolle varsinaisen näytteen lisäksi positiivinen kontrollinäyte sekä kontrollia ja tutkittavaa potilasta koskevat kliiniset tiedot.

Tulkinta

BRCA1- tai BRCA2-geenin mutaation löytyminen toisesta geenikopiosta varmistaa perinnöllisen rinta- tai munasarjasyövän potilaalla ja lisää suvun terveen henkilön riskiä sairastua rinta- tai munasarjasyöpään sekä eräisiin muihin syöpiin.

Huomautuksia

Tutkimus voidaan pyytää kiireellisenä (tulos kahden viikon sisällä). Mikäli mutaatio on tunnistettu aikaisemmin HUSLAB Genetiikan laboratoriossa tutkittavan kanssa samaan sukuun kuuluvasta henkilöstä, sukulaisuussuhteen tulee ilmetä lähetteestä. Kiireellisenä pyydettävästä tutkimuksesta on aina ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä.

Tutkimus B -BRCAdel päivitetty 18.04.2023 / ML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.