HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Puhealueiden paikannus, aikuiset ja lapset

21459 Pt-nTMS-Pu

Tiedustelut

KNF, Meilahden sairaala (09) 471 72492, Uusi lastensairaala (09) 471 80500.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Selja Vaalto: selja.vaaltoathus.fi / 050 4270926 ja lääkäri Juha Wilenius: juha.wileniusathus.fi / 47180500

Esivalmistelu

Ennen tutkimusta tulee olla otettuna pään T1-painotteinen 3D MPR sarja. Tilaava yksikkö varaa potilaalle MRI-ajan.

Suoritus

Tutkimus tehdään Meilahden sairaalan Kliinisen neurofysiologian osastolla. (KNF) Aluksi paikannetaan yläraajan motorinen edustusalue. Sen jälkeen paikannetaan puheentuoton kannalta merkittäviä alueita. Potilas nimeää tutkimuksen aikana hänelle esitettyjä kuvia ja nimeämistä pyritään häiritsemään magneettistimulaatiolla. Tutkimuksen kesto on n 3 tuntia.

Menetelmä

Navigoidulla transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (nTMS) paikannetaan puhealueet ennen aivokirurgiaa.

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tutkimus Pt-nTMS-Pu päivitetty 26.08.2020 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 18.09.2020 klo 01:10.