HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kreatiniinin poistuma

2146 Pt-Krea-Cl

Osatutkimukset

P -Krea ja U -Krea

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi

Suoritus

Vuorokausivirtsaa kerättäessä potilas tyhjentää rakkonsa täydellisesti aamulla klo 7. Virtsa heitetään pois ja kellonaika merkitään muistiin. Tästä lähtien kerätään kaikki erittyvä virtsa keräysastiaan, joka säilytetään viileässä koko keräyksen ajan. Säilöntäaineita ei tarvitse käyttää. Seuraavana aamuna klo 7 potilas tyhjentää rakkonsa täydellisesti viimeisen kerran keräysastiaan. Kerätty vuorokausivirtsa sekoitetaan huolellisesti, mitataan kokonaismäärä ja lähetetään 5 ml virtsaa koeputkessa laboratorioon. Työkortissa on ilmoitettava kokonaisvirtsamäärä ja keräyksen alku- ja loppuaika.

Kreatiniinin poistuman laskemista varten tarvitaan P-Krea-määritys. Plasmanäyte otetaan mielellään samana päivänä kun virtsan keräys aloitetaan tai lopetetaan. Muussa tapauksessa näytteet pitää olla otettu 3 vuorokauden sisällä.

Näyteastia

Virtsaputki BD lisäaineeton

Näyte

Kreatiniinin poistuman määritttämistä varten tarvitaan plasmanäyte ja keräysvirtsanäyte.

5 ml virtsaa hyvin sekoitetusta ja mitatusta keräysvirtsasta . Virtsanäyte säilyy 5 päivää jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Säilöntäaineita ei tarvita. Jos halutaan, säilöntäaineena voidaan käyttää HCl- liuosta tai boorihappoa.

Kreatiniinin poistuman (Pt-Krea-CL) laskemista varten tarvitaan seuraavat arvot: P-Krea, U-Krea (keräysvirtsasta), virtsamäärä (ml), keräysaika (h), potilaan pituus (cm) ja paino (kg).

Menetelmä

Entsymaattinen

Tekotiheys

Arkisin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Lapset, 0 - 2 KK yli 0.7 ml/s/1.73 m2
Lapset, 3 - 12 KK yli 1.3 ml/s/1.73 m2
Lapset, 1 - 2 V yli 1.7 ml/s/1.73 m2
Lapset, 3 - 15 V yli 1.8 ml/s/1.73 m2
Miehet, 16 - 30 V 1.6 - 2.7 ml/s/1.73 m2
Naiset, 16 - 30 V 1.5 - 2.4 ml/s/1.73 m2
Miehet, 31 - 40 V 1.5 - 2.6 ml/s/1.73 m2
Naiset, 31 - 40 V 1.4 - 2.3 ml/s/1.73 m2
Miehet, 41 - 50 V 1.4 - 2.4 ml/s/1.73 m2
Naiset, 41 - 50 V 1.3 - 2.2 ml/s/1.73 m2
Miehet, 51 - 60 V 1.2 - 2.3 ml/s/1.73 m2
Naiset, 51 - 60 V 1.2 - 2.1 ml/s/1.73 m2
Miehet, 61 - 70 V 1.1 - 2.2 ml/s/1.73 m2
Naiset, 61 - 70 V 1.1 - 2 ml/s/1.73 m2
Miehet, yli 70 V 1 - 2.1 ml/s/1.73 m2
Naiset, yli 70 V 1 - 1.9 ml/s/1.73 m2

Tulkinta

Kreatiniinin poistuma (puhdistuma, clearance) on herkempi toteamaan lievän munuaisten vajaatoiminnan kuin plasman kreatiniinimääritys. Yksikkönä käytetään millilitraa sekunnissa kehon pinta-alaa kohti. Jos tulos halutaan millilitroina minuutissa, se on kerrottava luvulla 60. Kreatiniini poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Se suodattuu vapaasti glomeruluksissa. Normaalioloissa ei tapahdu merkittävää reabsorptiota eikä eritystä. Tutkimus onkin käyttökelpoisin plasman kreatiniinipitoisuuden ollessa viitealueella. Plasman kreatiniinipitoisuuden selvän kohoamisen johdosta myös kreatiniinin tubuluseritys tulee merkittäväksi. Tämän johdosta P -Krea-Cl -tutkimusta ei tulisi käyttää selvästi kohonneilla P -Krea-arvoilla (yli 200 µmol/l).

Kreatiniiniclearance-arvo alenee munuaisten akuutissa tai kroonisessa vajaatoiminnassa, munuaisten verenkiertovajauksen vuoksi (esim. sydämen kongestiivinen vajaatoiminta, sokki, dehydraatio, munuaisvaltimon stenoosi) tai postrenaalisen eritysesteen (esim. virtsatiekivi) johdosta.

Kreatiniiniclearance-arvo nousee raskauden aikana glomerulusten hyperperfuusion vuoksi. Kirjallisuuden mukaan viiteyläraja voi olla tällöin 2,5-3,3 ml/s/1.73 m2. Tulos voi olla koholla myös hypertyreoosissa, diabeettisen nefropatian alkuvaiheessa ja eräiden lääkkeiden (salisylaatit) vaikutuksesta.

Pt-Krea-Cl lasketaan alla olevan kaavan mukaan:

Pt-Krea-Cl ml/s/1.73 m2 =

(V/T) x 1000 x (U-Krea/P-Krea) x (1.73/A)

 V = keräysvirtsan tilavuus, yksikkö ml
 T = keräysaika, yksikkö sekunti. Jos keräysaika on
 1 vrk, aika kaavassa on 86 400 s
 U-Krea = virtsan kreatiniinipitoisuus,yksikkö mmol/l
 1000 = yksikönmuutoskerroin (mmol = 1000 µmol)
 P-Krea = plasman kreatiniinipitoisuus, yksikkö umol/l
 1.73 m2 = keskimääräinen kehon pinta-ala
 A = potilaan kehon pinta-ala
 lasketaan pituuden ja painon perusteella kaavalla:
 A = (pituus)0.725 x (paino)0.425 x 0.007184
 pinta-alan yksikkö on m2, pituuden cm ja painon kg

Tutkimus Pt-Krea-Cl päivitetty 25.02.2021 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.