HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Liikeaivokuoren paikannus, aikuiset ja lapset

21489 Pt-TMS-Mot

Tiedustelut

KNF, Meilahden sairaala (09) 471 72492, Uusi lastensairaala (09) 471 80500.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Selja Vaalto: selja.vaaltoathus.fi / 050 4270926 ja lääkäri Juha Wilenius: juha.wileniusathus.fi / 47180500

Esivalmistelu

Ennen tutkimusta tulee olla otettuna pään T1-painotteinen 3D MPR sarja.Tilaava yksikkö varaa potilaalle MRI-ajan.

Suoritus

Tutkimus tehdään Meilahden sairaalan Kliinisen neurofysiologian osastolla (KNF). Tutkittava istuu rekisteröinnin aikana. Mittaavat pintaelektrodit kiinnitetään kasvojen ja/tai yläraajojen ja/ tai alaraajojen iholle lihasten päälle. Tutkittavan pään päälle asetetaan stimulaatiokela. Magneettistimulaatiossa aktivoidaan liikeaivokuorta ja elektromyografiarekisteröinnillä havainnoidaan lihasvasteita tuottavat aivokuorialueet. Tutkimuksessa määritetään tutkittavien lihasten edustusalueiden sijainti aivokuorella. Tutkimuksen kesto on n. 2 tuntia.

Menetelmä

Navigoidulla transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (nTMS) paikannetaan liikeaivokuori ennen aivokirurgiaa tai ennen rTMS-hoitojaksoa.

Yleistä

TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tutkimus Pt-TMS-Mot päivitetty 26.08.2020 / KHS

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.09.2020 klo 01:09.