HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kromi, virtsasta

2149 U -Cr

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Altistustutkimus. Altiste: kromi ja sen epäorgaaniset yhdisteet.

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistusmisjakson lopulla. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen kun työvaatteet on vaihdettu, kädet ja virtsaputken suu on pesty .

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

10 ml virtsaa. Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen muoviastiaan (miel. polypropyleeni), ja siirretään välittömästi kaatamalla punakorkkiseen Sarstedtin (62.554.502) tehdaspuhtaaseen putkeen. 9.9.2019 alkaen näytettä erotellaan kahteen Vitan virtsan hivenaineputkeen, putkiin liimataan identtiset tarrat ja putkiparit niputetaan yhteen kuminauhalla. Vanhat näyteputket voi käyttää loppuun.

Huom! Virtsan krominäyte vaatii oman 10 ml virtsaputken, josta ei tehdä muita altistumistutkimuksia.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometria. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viitearvot

KAIKKI 0 - 0.01 µmol/l

Tulkinta

Työssään altistumattomien virtsan kromipitoisuus on yleensä alle arvon 0,01 µmol/l, joka on tavoitetaso.

Toimenpideraja kuusiarvoiselle kromille altistuville on 0,20 µmol/l.

Euroopan unioni on luokitellut kuusiarvoiset kromiyhdisteet syöpää aiheuttavaksi EY N:o 1272/2008, H340, H350, H350i, H360FD, H361f (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 1,2, tai 3, R45, 49 tai R40) ja eräät kromaatit myös perimää vaurioittaviksi ja lisääntymiselle vaarallisiksi yhdisteiksi. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 syöpävaarallisiksi, lisääntymismyrkyllisiksi tai mutageenisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kromi(VI) -yhdisteille eli virtsan kromipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,01 µmol/l.

Virtsan kromin ylittäessä pitoisuuden 0,01 µmol/l työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin.

Huomautuksia

Virtsan krominäyte vaatii oman 10 ml virtsaputken, josta ei tehdä muita altistumistutkimuksia.

ASR-tekonivelten aiheuttamaa Cr/Co-altistusta tutkittaessa tulee tilata tutkimus 20854 B -CrCo.

Tutkimus U -Cr päivitetty 06.09.2019 / ML

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 08.07.2020 klo 01:12.