HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kromi, virtsasta

2149 U -Cr

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Altistustutkimus. Altiste: kromi ja sen epäorgaaniset yhdisteet.

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistusmisjakson lopulla. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen kun työvaatteet on vaihdettu, kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

2 x 10 ml kertavirtsaa. Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan ja siirretään kaatamalla välittömästi kahteen 10 ml Vitan virtsan hivenaineputkeen (60.610.100), putkiin liimataan identtiset tarrat ja putkiparit niputetaan yhteen kuminauhalla.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Näyteputkia voi tilata HUSLAB NVO.

Vitan putket

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometria. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

3 - 5 työpäivää.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viitearvot

KAIKKI 0 - 0.01 µmol/l

Tulkinta

Työssään altistumattomien virtsan kromipitoisuus on yleensä alle arvon 0,01 µmol/l, joka on tavoitetaso.

Toimenpideraja kuusiarvoiselle kromille altistuville on 0,20 µmol/l.

Euroopan unioni on luokitellut kuusiarvoiset kromiyhdisteet syöpää aiheuttavaksi EY N:o 1272/2008, H340, H350, H350i, H360FD, H361f (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 1,2, tai 3, R45, 49 tai R40) ja eräät kromaatit myös perimää vaurioittaviksi ja lisääntymiselle vaarallisiksi yhdisteiksi. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 syöpävaarallisiksi, lisääntymismyrkyllisiksi tai mutageenisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kromi(VI) -yhdisteille eli virtsan kromipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,01 µmol/l.

Virtsan kromin ylittäessä pitoisuuden 0,01 µmol/l työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin.

Huomautuksia

Virtsan krominäyte vaatii oman 10 ml virtsaputken, josta ei tehdä muita altistumistutkimuksia. 9.9.2019 alkaen näytettä erotellaan kahteen Vitan virtsan hivenaineputkeen (60.610.100).

ASR-tekonivelten aiheuttamaa Cr/Co-altistusta tutkittaessa tulee tilata tutkimus 20854 B -CrCo. Työperäisen kromialtistuksen arviointiin käytetään ensisijaisesti virtsan kromimääritystä.

Tutkimus U -Cr päivitetty 26.04.2021 / LML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 08.12.2022 klo 01:31.