HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Huume- ja lääkeainetutkimus, semikvantitatiivinen, virtsasta, virtsasta

21550 U -HuumLCt

Tiedustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oikeustoksikologiayksikkö, palvelupuhelin 029 524 8700

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Lähete

Huumaus- ja lääkeainetutkimukset, THL

Näyteastia

Virtsaputki BD lisäaineeton

Näyte

Vähintään 5 ml kertavirtsaa.

Näytteet toimitetaan HUSLAB-talon näytteiden vastaanottoon, josta ne lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Oikeustoksikologian yksikköön.

Menetelmä

Massaspektrometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Normaali tulos on negatiivinen. Vastauksessa ilmoitetaan löydetyt yhdisteet nimeltä.

Noin 400 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä 200 yhdisteen semikvantitatiivinen/kvantitatiivinen määritys UHPLC-QTOF/MS, UHPLC-MS/MS ja GC-MS -menetelmillä virtsasta. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit, tryptamiinit, piperidiinit ja synteettiset kannabinoidit. Tulokset ilmoitetaan edellä mainittujen 200 yhdisteen osalta kvalitatiivisen tulkinnan positiivinen/negatiivinen lisäksi semikvantitatiivisena pitoisuutena. Positiivista tuloksista tehdään automaattisesti varmistus- tai pitoisuusmääritykset ja niistä ei veloiteta erikseen.

Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri tietolähteistä kertyvän informaation mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä.

Huomautuksia

Erillistä analyysikelpoisuuden arviointi -tutkimusta (U -Manip, 21288) ei tarvitse tilata. Tuloksen luotettavuuden arvioimiseksi näytteille tehdään automaattisesti analyysikelpoisuuden arviointi, jossa tutkitaan näytteen kreatiniini-pitoisuus. Sen avulla havaitaan mm. näytteen manipulointi laimentamalla, jolloin löydökset saattavat jäädä virheellisesti negatiivisiksi. Tuloksista annetaan lausunto.

Suosittelemme myös ottamaan näytteen valvotusti ja tarvittaessa tulostamaan HUSLABin internet-sivuilta Huumenäytteenotto, valvottu -lähetteen, joka toimii pyyntönä valvotulle näytteenotolle. HUSLABin toimipisteissä valvottu näytteenotto on mahdollinen vain tietyissä näytteenottopaikoissa. Tekopaikkaa varten täytetään HUSLAB:n Huumaus- ja lääkeainetutkimus -lähete, THL.

Mikäli hoitoyksikkö voi tehdä sähköisen pyynnön, erillistä THL:n paperilähetettä ei enää tarvita.

Tutkimus U -HuumLCt päivitetty 06.02.2020 / NT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 06.08.2020 klo 01:10.