HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kudosantigeeni, lymfosyyteistä

2166 Ly-HLA

Tiedustelut

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Lähete

SPRV Elinsiirtotutkimukset HLA

Indikaatiot

Tutkimuspyyntö tarkoitettu vain omaisluovuttajaehdokkaiden HLA-tyypityksen laskutusta varten. Lisäksi mukaan vaaditaan aina täytetty SPR Veripalvelun tutkimuslähete HLA/Kantasolujensiirto tai HLA/Elinsiirto, jotka ovat löydettävissä osoitteessa https://www.veripalvelu.fi/ammattilaiset/lahetteet-ja-lomakkeet/.

Tätä tutkimusta ei tule käyttää muuhun tarkoitukseen ja näytteen mukana on aina oltava täytetty SPR Veripalvelun tutkimuslähete.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Näytteet: 3 x 7ml EDTA-verta, seerumiputki 10 ml tai 2ml seerumia. Lapsilla 3 x 5ml EDTA-verta ja 5ml seerumiputki tai seerumia 1 ml. Ongelmatilanteissa minimimäärä 3 x 2ml EDTA-verta, 2ml seerumiputki tai 0,5 ml seerumia.

Tunnistuksen aukottomuuden varmistamiseksi HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi ensisijaisesti ottaa eri päivinä. Jos näyte joudutaan ottamaan samana päivänä, noudatetaan samoja periaatteita kuin verensiirtoa edeltävissä veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteissä: HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan toisistaan riippumatta, eri henkilöiden toimesta, eikä toista näytettä ottava henkilö ole paikalla ensimmäistä näytettä otettaessa. Näytteenottoaika ja näytteenottaja merkitään näyteputkessa olevaan tarraan.

Käytettävä ja täytettävä Veripalvelun lähetettä ' Kudossopeutuvuustutkimukset, HLA/Kantasolusiirto'.

Menetelmä

Tutkimuspyyntö käytössä sukulaisluovuttajien HLA-tyypitystutkimusten pyytämiseen ja laskuttamiseen.

Tulokset valmiina

1 - 2 viikossa. Kiireellisistä tyypityksistä sovittava erikseen.

Yleistä

Alihankintatutkimus, joka on tarkoitettu omaisluovuttajaehdokkaan kudostyypityksen tilaamista ja laskuttamista varten. Tutkimus tehdään SPR Veripalvelun kudostyypitysyksikössä. Lisätietoa veripalvelun sivuilta osoitteessa https://www.veripalvelu.fi/ammattilaiset/laboratoriopalvelut/kudossopeutuvuustutkimukset/

Huomautuksia

Tutkimuspyyntö käytössä omaisluovuttajien HLA-tyypitysnäytteiden ottamista ja lähettämistä varten. Käytettävä ja täytettävä Veripalvelun lähete kudossopeutuvuustutkimuksista.

HLA1 ja HLA2 näytteet otetaan mieluiten eri päivinä, mutta jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, näytteet pitää ottaa eri näytteenottokerroilla niin, että näytteenottajana on kaksi eri henkilöä tai potilaan tunnistaa kaksi eri henkilöä. Näytteenottoajankohta on merkittävä selkeästi ja kuitattava kahden näytteenottajan nimikirjoituksella, osoituksena henkilöllisyyden varmistamisesta kahdesti.

Tutkimus Ly-HLA päivitetty 17.01.2024 / ALL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.