HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kupari, virtsasta

2171 U -Cu

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuomas Mäntylä: tuomas.mantylaathus.fi / 044 269 1560 ja kemisti Anni-Mari Tuori: anni-mari.tuoriathus.fi / 040-6515867

Indikaatiot

Kupariyhdisteille altistuminen.

Työperäisen altistumisen selvityksessä on harkittava monen altisteen biomonitorointia ks. Työterveyslaitos.

Esivalmistelu

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 0,34 g/l (3 mmol/l)), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010, vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml kertavirtsaa. Näytteiden lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja lähetetään siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja lähetetään seuraavana arkipäivänä.

Näyteputkia voi tilata HUSLAB NVO:sta.

Menetelmä

ICP-massaspektrometria. Alihankintana teetettävä tutkimus,akkreditoitu menetelmä. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3-5 työpäivää.

Tulokset valmiina

Noin 12 työpäivän kuluessa

Yleistä

Lisätietoihin huolellinen vastaaminen on tärkeää: erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota kirjaamaan y-tunnus, työnantaja ja työterveyshuolto virallisilla nimillä.

Viitearvot

Altistumattomat alle 64 µg/l

Tulkinta

Wilsonin tautia epäiltäessä tai seurattaessa kuparin aineenvaihdunnallisia sairauksia saadaan paras informaatio vuorokausivirtsan kuparimäärityksestä (2169 dU-Cu).

Huomautuksia

Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös kadmium, koboltti, kromi, lyijy, seleeni ja tallium.

Virtsan kuparitutkimuksissa viitearvo- ja yksikkömuutoksia 22.11.2023, ks. tarkemmat tiedot HUS Diagnostiikkakeskuksen tutkimustiedotteesta 2023:71.

Tutkimus U -Cu päivitetty 28.11.2023 / TM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.