HUS-Kuvantaminen, tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirjan etusivu

Yöpolygrafia, ambulatorinen, hyvin suppea unirekisteröinti kotona

21743 Pt-PolAmbS

Tiedustelut

050 452 9308 (konsultoiva KNF-lääkäri). KNF-osastot: Laakson sairaala 09-471 72492, Jorvin sairaala (09) 471 82010, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaalat (019) 380 1330, Peijas (09) 471 67407.

Yhteyshenkilöt

erikoislääkäri Anniina Alakuijala: anniina.alakuijalaathus.fi / 050-4109456 ja knf-lääkäri Maija Orjatsalo: maija.orjatsaloathus.fi / 050 428 4970

Indikaatiot

Yöunen aikaisten hengityshäiriöiden, ja neuromuskulaaritautipotilaan yöllisen hengitysvajauksen diagnostiikka. Uniapneapotilaan hoidon seuranta.

Esivalmistelu

Potilaan motivaatio ja tutkimukseen sitoutuminen, kotirekisteröintikelpoisuus ja tulkin tarve tulee selvittää ennen tutkimukseen lähettämistä.

Potilas voi ottaa säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet normaalisti tutkimusajankohtana. Potilas hakee rekisteröintilaitteiston KNF-osastolta sovittuna aikana, jolloin hoitaja ohjaa häntä laitteiston käytössä. Unen laatua voidaan tarvittaessa arvioida unenseurantalomakkeella (ns. unipäiväkirja), joka annetaan potilaalle ajanvarauksen yhteydessä. Oireita ja rekisteröinnin onnistumista arvioidaan kyselylomakkeilla, jotka annetaan potilaalle ohjaustilanteessa kotona täytettäväksi.

Suoritus

Potilas tulee tutkimuspäivänä sovittuna aikana KNF-osastolle, joko laitteen käytön ohjaukseen tai laitteiston kiinnittämistä varten. Tähän kuluu n.1 tunti. Potilas saa päättää, pukeeko hän laitteen itse päälleen kotona vai jätetäänkö se hänen ylleen ohjaustilanteessa. Laite ohjelmoidaan rekisteröimään potilaan unta klo 21.00-9.00, joten valtaosa potilaan yöunesta pitäisi tapahtua tämän ajan sisällä.

Menetelmä

Polygrafiamittaus, jossa rekisteröidään unen aikana potilaan rintakehän hengitysliikkeitä, pallean hengitysliikkeitä, hengitysilmavirtausta, nukkuma-asentoa, kuorsausta, valtimoveren happisaturaatiota (pulssioksimetri) ja syketaajuutta (pulssioksimetrista). Rekisteröidyt signaalit analysoidaan ohjelmalla automaattisesti. Tutkimuksessa potilaan jalkaliikkeitä ei mitata. Hinta on kolmiportainen tutkimuksen laajuuden mukaan.

Yleistä

Lähetteeseen tarvitaan potilaan voimassaoleva puhelinnumero. TILAAVA yksikkö tilaa tarvittaessa potilaalle tulkin.

Tulkinta

Vaikean uniapnean (AHI yli 30/h) rekisteröinnin analyysi kevenee ja perustuu jatkossa pääosin automaattianalyysiin. Rekisteröinti tarkistetaan manuaalisesti teknisten häiriöiden poissulkemiseksi. Analysoinnin yhteydessä, kun AHI on yli 30/h, tutkimuksen hinta ja tutkimuskoodi (21743) muutetaan KNF:n toimesta. Rekisteröinnit, joissa AHI on alle 30/h, tarkistetaan ja korjataan manuaalisesti.

Lausunto on suppeampi ja siihen kirjoitetaan vain arvio eli johtopäätökset ja tarvittaessa ohjeet jatkotoimenpiteistä. Mittausparametrien arvot voi käydä helposti tarkistamassa lausunnon liitteenä tulevasta raportista. Potilaat täyttävät väsymysoireiden taustaa kartoittavan Unikyselylomakkeen, joka toimitetaan lausunnon liitteenä. KNF-lääkäri ei enää lue Unikyselylomaketta, vaan toivomme potilasta hoitavan kollegan perehtyvän siihen. KNF muuttaa laskutuksen laajuuden mukaiseksi, lähettävän tahon ei tarvitse huolehtia oikeasta koodista.

Huomautuksia

Epäonnistuneen tutkimuksen uusiminen:

KNF-osasto voi tapauskohtaisen harkinnan perusteella järjestää uusintatutkimuksen ilman uutta lähetettä, mikäli epäonnistumisen syy on laitteesta johtuva tai kyseessä on inhimillinen tahaton vahinko.

KNF-osasto ei järjestä uusintatutkimusta, mikäli epäonnistuminen johtuu jostakin seuraavista syistä: - potilas ei ole käyttänyt/pyrkinyt käyttämään tutkimuslaitetta ohjeiden mukaisesti tai ei ole muutoin noudattanut hänelle annettuja ohjeita, - potilaan lähetteeseen ei ole merkitty tulkkitarvetta ja tulkattavaa kieltä (lähettävä yksikkö tilaa tulkin), - potilas ei palauta tai pysty palauttamaan tutkimuslaitetta sovittuna ajankohtana, - potilas jättää tulematta tutkimukseen, - potilaan ko-operaation puute estää tutkimuksen suorittamisen.

Edellä mainituista syistä epäonnistuneen tutkimuksen tapauksessa potilas ohjataan ottamaan yhteyttä lähettävään yksikköön.

Tutkimus Pt-PolAmbS päivitetty 15.03.2018 / ST

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.01.2020 klo 01:15.