HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

ASAT/trombosyytit -indeksi

21758 Pt-APRI

Osatutkimukset

B -Trom ja P -ASAT

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Automaatiolaboratorio, asiakaspalvelu, puh. (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470

Indikaatiot

APR-indeksiä (= APRI = aspartate aminotransferase to platelet ratio index) käytetään merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin seulonnassa tai todennäköisyyden arvionnissa mm. virushepatiittien yhteydessä.

Näyte

P-ASAT: 0.5 ml Li-hepariiniplasmaa, lapset vähintään 0.1 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Hemolyysi aiheuttaa virheellisen korkeita P-ASAT-arvoja. B-Trom: 3 - 4 ml EDTA-verta tai lapsilla 500 µl EDTA-verta (ehdoton minimimäärä 250 µl). Näyte säilyy jääkaapissa seuraavaan päivään.

Menetelmä

P-ASAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. B-Trom: Impedanssimittus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

APR-indeksi on P-ASAT ja B-Trom tuloksiin perustuva laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä erityisesti virushepatiittien yhteydessä. Laskukaavassa nimittäjänä on potilaan P-ASAT-tulos jaettuna ASAT-tutkimuksen ikä- ja sukupuolispesifisellä viiteylärajalla (miehillä 45 IU/l, naisilla 35 IU/l) ja jakajana trombosyyttimäärä.

Laskukaava: APRI = (P -ASAT -tulos / ASATin viiteyläraja)*100 / B -Trom -tulos

Viitearvot

Aikuiset alle 0.5

Tulkinta

APR-indeksin kasvaessa merkittävän maksafibroosin todennäköisyys lisääntyy. Vastaavasti mitä pienempi APRI-arvo, sen epätodennäköisempi merkittävä fibroosi on. Kun APRI <0,5, on merkittävä fibroosi epätodennäköinen ja kun APRI > 1,5, on merkittävä fibroosi todennäköinen. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi vetää diagnostisia johtopäätöksiä.

APR-indeksi ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muilla tavoin.

Suorituskyky: Aikuisilla HBV-infektion yhteydessä raja-arvon 0,5 herkkyys (sensitiivisyys) ja tarkkuus (spesifisyys) merkittävässä fibroosissa ovat 70% ja 60%, etenevässä fibroosissa 73% ja 55% sekä kirroosissa 82% ja 39%. Raja-arvon 1,5 herkkyys ja tarkkuus ovat merkittävässä fibroosissa 34% ja 90%, etenevässä fibroosissa 33% ja 91% sekä kirroosissa 37% ja 93% (1). HCV-infektion yhteydessä raja-arvon 0,5 herkkyys ja tarkkuus merkittävässä fibroosissa ovat 74% ja 49% ja vaikeassa fibroosissa 60% ja 43%. %. Raja-arvon 1,5 herkkyys ja tarkkuus ovat merkittävässä fibroosissa 37% ja 93% ja vaikeassa fibroosissa 50% ja 87%. Kirroosissa raja-arvon 1,0 herkkyys ja tarkkuus olivat 76% ja 72%. Raja-arvon 0,5 negatiivinen ennustearvo on 69% ja raja-arvon 1,5 positiivinen ennustearvo 82% (2). Lapsipotilaiden osalta on alustavaa näyttöä siitä, että HBV- ja HCV-infektioiden yhteydessä APR-indeksi ennustaa merkittävän fibroosin todennäköisyyttä (3,4), mutta tutkimustieto on toistaiseksi vähäistä.

Häiritseviä tekijöitä: Hemolyysin yhteydessä ASAT-tulos voi olla virheellisen korkea johtuen punasoluista vapautuvasta ASAT:sta. Trombosyytit voivat joskus kasautua tai olla poikkeavan kokoisia, jolloin trombosyyttitulos voi olla virheellisen matala. Molemmissa tapauksissa APR-indeksi voi olla virheellisen korkea. Jos osatutkimusten määrityksissä todetaan häiritsevä tekijä, ilmoitetaan se osatutkimuksen tuloksen yhteydessä lausunnossa. APR-indeksi lasketaan, mutta tulosten tulkinnassa on huomioitava häiriötekijän mahdollinen vaikutus, ja tarvittaessa kontrolloitava tulos. Verenkuvanäytteen ottaminen sitraattiputkeen ja/tai välitön analysointi usein vähentää trombosyyttien kasautumistaipumusta (pseudo-trombosytopenia)

Viitteet 1. Xiao, Yang, Yan. Comparison of diagnostic accuracy of aspartate aminotransferase to platelet ratio index and fibrosis-4 index for detecting liver fibrosis in adult patients with chronic hepatitis B virus infection: A systemic review and meta-analysis. Hepatology. 2015,61:292-302 2. Lin ZH et al. Performance of the aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index for the staging of hepatitis C-related fibrosis: an updated meta-analysis. Hepatology. 2011,53: 726-36. 3. Lebensztejn DM et al. A simple noninvasive index (APRI) predicts advanced liver fibrosis in children with chronic hepatitis B. Hepatology. 2005,41:1434-5. 4. McGoogan KE et al. Performance of the AST-to-platelet ratio index as a noninvasive marker of fibrosis in pediatric patients with chronic viral hepatitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010,50:344-346.

Huomautuksia

Hemolyysi aiheuttaa virheellisen korkeita P-ASAT-arvoja.

Tutkimus Pt-APRI päivitetty 19.07.2023 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 23.06.2024 klo 00:41.