HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja aivoselkäydinnesteestä

21785 -NeurSyf

Osatutkimukset

Li-NeurSyf ja S -NeurSyf

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathus.fi / 050 427 9816 ja lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183

Indikaatiot

Neurosyfiliksen primaaridiagnostiikka.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

Likvor- ja seeruminäytteiden tulee olla samana päivänä otettuja. Mikäli ei ole mahdollista saada saman päivän seerumi- ja likvor-näytettä, tulee näytteiden olla korkeintaan kolmen vuorokauden välein otettuja.

Likvornäyte otetaan tehdaspuhtaaseen putkeen (800 µl). Seeruminäyte 5 ml seerumi-geeliputki.

Tulokset valmiina

4-8 työpäivän aikana

Yleistä

Tutkimuksen suoritus edellyttää, että laboratorioon toimitetaan samanaikainen likvor- ja seeruminäyte, jolloin voidaan selvittää mahdollinen intratekaalinen vasta-ainetuotanto. Mikäli laboratorion tiedossa ei ole syfilisseropositiivisuutta, teemme ensin S-TrpaAb-määrityksen ja tarvittavat jatkotutkimukset seerumista syfilisdiagnoosin varmistamiseksi. Mikäli seerumissa ei todeta syfilisvasta-aineita, ei likvorin tutkimisesta ole hyötyä.

Mikäli seerumissa todetaan syfilisvasta-aineita, seerumista ja likvorista tutkitaan kardiolipiinivasta-aineet (S/Li-KardAb) sekä TPHA-vasta-aineet (S/Li-TPHA). Lisäksi likvorista tehdään tarvittaessa myös FTA-vasta-ainetutkimus (Li-FTAAbs) laboratorion harkinnan mukaan.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Reaktiivisista tuloksista annetaan lausunto.

Tutkimus -NeurSyf päivitetty 10.08.2023 / SK

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.