HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fibrosis-4 indeksi

21799 Pt-FIB-4

Osatutkimukset

B -Trom, P -ALAT ja P -ASAT

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470 ja kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937

Indikaatiot

FIB4-indeksiä (Fibrosis-4 Index) käytetään merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin todennäköisyyden arvioinnissa erityisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin (NAFLD) yhteydessä.

Menetelmä

P-ASAT, P-ALAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. B-Trom: Impedanssimittus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

FIB-4 on laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä.

Laskukaava: FIB4 = (ikä x ASAT) / (B -Trom x neliöjuuri ALAT)

Viitearvot

Aikuiset alle 2.67

Tulkinta

FIB-4 -indeksin kasvaessa merkittävän maksafibroosin (F3-4) todennäköisyys lisääntyy. Vastaavasti mitä pienempi arvo on, sen epätodennäköisempi merkittävä fibroosi on.

35 - 65 vuotiailla merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun FIB-4 <1,3, ja todennäköinen, kun FIB-4 > 2,67. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi vetää diagnostisia johtopäätöksiä. Indeksi ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muilla tavoin.

FIB-4 on kehitetty ja validoitu pääosin 35-65 vuotiaiden ikäryhmälle. Yli 65-vuotialle merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun FIB-4 <2,0, ja todennäköinen, kun FIB-4 > 2,67. Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen fibroosin arvioinnissa.

Aikuisilla NAFLD-potilailla FIB-4 > 2,67 positiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen on 80% ja vastaavasti FIB-4 < 1,3 negatiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen on 90%. Raja-arvolla 2,67 herkkyys on 33% ja tarkkuus 98%, kun taas raja-arvolla 1,3 herkkyys on 84% ja tarkkuus 72%.

Viitteet: 1. McPherson S et al. Age as a confounding factor for the accurate non-invasive diagnosis of advanced NAFLD fibrosis. Am J Gastroenterol 2017, 112: 740-751.

2. Shah AG et al. Comparison of noninvasive markers of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2009, 7:1104-1112

Huomautuksia

Häiritseviä tekijöitä: Hemolyysin yhteydessä ASAT-tulos voi olla virheellisen korkea johtuen punasoluista vapautuvasta ASAT:sta. Trombosyytit voivat joskus kasautua tai olla poikkeavan kokoisia, jolloin trombosyyttitulos voi olla virheellisen matala. Molemmissa tapauksissa FIB-4 voi olla virheellisen korkea. Jos osatutkimusten määrityksissä todetaan häiritsevä tekijä, ilmoitetaan se osatutkimuksen tuloksen yhteydessä lausunnossa. FIB-4 lasketaan, mutta tulosten tulkinnassa on huomioitava häiriötekijän mahdollinen vaikutus, ja tarvittaessa kontrolloitava tulos. Pseudotrombopeniassa verenkuvanäytteen ottaminen sitraattiputkeen ja/tai välitön analysointi voi vähentää trombosyyttien kasautumistaipumusta. Mikäli ALAT-osatulos on alle mittausalueen, laskennassa käytetään mittausalarajatulosta 9 U/l. Mikäli jonkin muun osatutkimuksen tulos on alle mittausalueen, ei tulosta pystytä laskemaan. Tällöin suuntaa-antavan tuloksen saa FIB4-laskurin avulla. Laskuri löytyy osoitteesta https://www.huslab.fi/laskurit/FIB4/index.html

Tutkimus Pt-FIB-4 päivitetty 19.07.2023 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 07.12.2023 klo 00:42.