HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen, plasmasta, plasmasta

21807 P -FIXkr

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303, päivystysaikana 09 471 74330 tai 09 471 72645.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

B-hemofiliapotilaiden FIX-korvaushoidon lääkevasteen arviointi

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava kahteen muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen.

Tekotiheys

Arkisin klo 8-15

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Tulkinta

B-hemofiliapotilaiden FIX-hyytymistekijäkorvaushoidoissa käytetään joko plasmaperäisiä tai rekombinantti-tuotteita. Rekombinantti-tuotettua FIX-valmistetta (esim. Benefix, Alprolix, Refixia, Idelvion) saavien potilaiden hoitovastetta suositellaan seurattavaksi valmisteesta riippuen joko kromogeenisellä FIX -menetelmällä (ko. tutkimus 21807 P -FIXkr) tai hyytymisaikaan perustuvalla menetelmällä (1211 P -FIX) seuraavasti:

 Käytetty lääkeaine   Suositeltu tutkimus
 Benefix        1211 P -FIX
 Alprolix        1211 P -FIX
 Refixia        21807 P -FIXkr
 Idelvion        1211 P-FIX

Kromogeenistä FIX -mittausta voidaan käyttää myös etiologialtaan epäselvän matalan FIX selvittämisessä. Mittauksen herkkyys häiriötekijöille on erilainen kuin P -FIX -mittauksella, joten tulosten keskinäisistä eroista voi olla hyötyä diagnostiikassa.

Tutkimusta tehdään päiväaikaan tarvittaessa arkipäivisin. Päivystysaikana tai kiireellisissä tapauksissa voidaan vastearvioinnissa käyttää hyytymisaikaan perustuvaa määritysmenetelmää, tutkimus 1211 P -FIX. Huomioitavaa kuitenkin on, että hyytymisaikaan perustuvalla menetelmällä 1211 P -FIX voidaan saada tietyissä tilanteissa potilaasta ja/tai valmisteesta riippuvasti kromogeenisesta menetelmästä poikkeava tulos. Refixia-korvaushoitoa saavilla potilailla 1211 P -FIX-mittauksella voidaan saada noin 30-50 % matalampi tulos kuin 21807 P -FIXkr -mittauksella.

Tutkimus P -FIXkr päivitetty 27.11.2023 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 22.05.2024 klo 00:42.