HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Glomerulussuodosnopeus, estimoitu CKD-EPI kaavalla kystatiini C:stä

21904 Pt-GFReKCE

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Kari Pulkki: kari.pulkkiathus.fi / 040 144 8676

Indikaatiot

Munuaisen kroonisen toiminnanvajauksen arviointi.

Menetelmä

Laskennallinen tutkimus, joka perustuu plasman kystatiini C -pitoisuuteen (P -KysC), potilaan sukupuoleen ja ikään.

Laskenta suoritetaan Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) -yhtälöllä.

 Miehet:
 kun P -KysC on alle tai = 0,8 mg/l
 GFR = 133 x (KysC / 0,8)-0,499 x 0,996ikä
 kun P -KysC on yli 0,8 mg/l
 GFR = 133 x (KysC / 0,8)-1,328 x 0,996ikä
 Naiset:
 kun P -KysC on alle tai = 0,8 mg/l
 GFR = 133 x (KysC/0,8)-0,499 x 0,996ikä x 0,932
 kun P -KysC on yli 0,8 mg/l
 GFR = 133 x (KysC/0,8)-1,328 x 0,996ikä x 0,932

Yksikkö on ml/min/1,73 m2. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Laskukaavio löytyy myös osoitteesta

https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator

Viitearvot

18-39 v yli 89 ml/min/1.73 m2
40-49 V yli 83 ml/min/1.73 m2
50-59 V yli 77 ml/min/1.73 m2
60-69 V yli 69 ml/min/1.73 m2
70 V JA YLI yli 59 ml/min/1.73 m2

Tulkinta

Glomerulussuodosnopeus (glomerular filtration rate, GFR) kertoo kuinka paljon plasmaa suodattuu glomerulusten läpi. Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa toiminnallisten nefronien vähentyessä GFR kertoo vajaatoiminnan asteesta.

Kirjallisuuden mukaan 80% mittauskerroista kystatiini C:stä CKD-EPI-kaavalla lasketun GFR-estimaatin ero mitattuun GFR:n on +/-30%. Tämä vastaa tarkkuudeltaan kreatiniinista CKD-EPI:n yhtälöllä laskettua estimaattia, joten useimmiten aikuisilla ei ole selvää etua kystatiini C:n tilaamisesta edullisempaan kreatiniinimääritykseen verrattuna. Kystatiini C:stä laskettu glomerulussuodoksen estimaatti voi olla tarkempi kuin kreatiniinista laskettu kakektisilla, isokokoisilla tai poikkeavassa ruokavaliossa, koska kystatiini C:n muodostumiseen ei vaikuta ravitsemustila tai lihasmassa.

Vaikka kystatiini C soveltuu kreatiniinia paremmin lasten munuaistoiminnan arviointiin, CKD-EPI:n yhtälö ei sovellu GFR:n estimointiin lapsilla. Kystatiini C:tä ei suositella käytettäväksi raskaana olevien GFR:n estimointiin, koska raskaus nostaa kystatiini C -pitoisuutta. Laskenta voi olla epätarkkaa myös vanhuksilla.

GFR:n viitealaraja on alle 40-vuotiailla aikuisilla 90 ml/min/1.73m2, sen jälkeen se alenee n. 7 ml/min/10 ikävuotta.

Munuaisten vajaatoiminnan luokitus KDIGO:n mukaan (yksikkö ml/min/1.73m2):

 terveiden viitealue: > tai = 90
 lievä munuaisten vajaatoiminta: 60 - 89
 lievä/kohtalainen munuaisten vajaatoiminta: 45 - 59
 kohtalainen/vaikea munuaisten vajaatoiminta: 30 - 44
 vaikea munuaisten vajaatoiminta: 15 - 29
 loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta: alle 15

Kaksi ensimmäistä ryhmää koskevat nuoria aikuisia. Kystatiini C:n perusteella estimoitua munuaissuodosta ei tule käyttää munuaisten akuutin vajaatoiminnan arviointiin. Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan lisäksi glomerulussuodosnopeuteen ja sen estimaattiin vaikuttaa pre- ja postrenaaliset syyt. Prerenaalisena syynä on munuaisten alentunut verenvirtaus esim. sydämen kongestiivisessa vajaatoiminnassa, kuivumassa tai sokissa. Postrenaalisia syitä ovat virtausesteet kuten virtsatiekivi tai virtsaumpi.

Huomautuksia

Tutkimusta voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla yli 18-vuotiailla. Pt-GFReKCE-tulos saadaan automaattisesti P -KysC (4507) -pyynnöllä.

Tutkimus Pt-GFReKCE päivitetty 15.10.2020 / TL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 01.12.2023 klo 00:42.