HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

NAFLD Fibrosis Score

21940 Pt-NFS

Osatutkimukset

B -Trom, P -ALAT, P -Alb ja P -ASAT

Yhteyshenkilöt

lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470 ja kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937

Indikaatiot

Pt-NAFLD Fibrosis Scorea (NFS) käytetään merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin todennäköisyyden arvioinnissa ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin yhteydessä. NFS täydentää FIB-4 -indeksiä, ja NFS:n määrittäminen voi tuoda lisätietoa erityisesti kun FIB-4 -tulos on ns. "harmaalla alueella".

Näyte

Näyteastiat: Li-hepariiniputki 5 ml (P-ASAT, P-ALAT, P-Alb) sekä K2-EDTA-putki 5/3ml (B-Trom)

Näytteet: 0,5-1 ml Li-hepariiniplasmaa. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. 3 - 4 ml EDTA-verta (ehdoton minimimäärä 250 µl). Näyte säilyy jääkaapissa seuraavaan päivään.

Menetelmä

P-ASAT, P-ALAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. P-Alb: Fotometrinen, bromkresolipurppurareaktio. B-Trom: Impedanssimittus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Yleistä

NFS on laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä. Tutkimuksessa määritetään osatutkimuksina P -ALAT, P-Alb, P -ASAT ja B -Trom. Esitietoina kysytään potilaan pituus, ajantasainen paino ja onko potilaalla diabetes tai kohonnut paastosokeri.

Laskukaava: NFS = -1.675 + 0.037 x ikä (vuosissa) + 0.094 x BMI (kg/m2) + 1.13 x IFG/diabetes (kyllä = 1, ei = 0) + 0.99 x ASAT/ALAT suhde - 0.013 x B-Trom (E9/l) - 0.066 x albumiini (g/l)

Viitearvot

Aikuiset yli 35 v alle 0.676

Tulkinta

NAFLD Fibrosis scoren (NFS) kasvaessa merkittävän maksafibroosin (F3-4) todennäköisyys lisääntyy. Vastaavasti mitä pienempi arvo on, sen epätodennäköisempi merkittävä fibroosi on.

35 - 65 vuotiailla merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun NFS < -1,455, ja todennäköinen, kun NFS > 0,676. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi vetää diagnostisia johtopäätöksiä. Indeksi ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muilla tavoin.

NFS on kehitetty ja validoitu pääosin 35-65 vuotiaiden ikäryhmälle. Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen fibroosin arvioinnissa. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä raja-arvoisten, "harmaalla alueella" olevien tulosten osuus kasvaa iän myötä. Yli 65-vuotialle olisi hyvä käyttää korkeampaa negatiivisen rajaa: kun NFS < 0,12, on merkittävä fibroosi epätodennäköinen (1).

Aikuisilla NAFLD-potilailla NFS > 0,676 positiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin (F3-4) suhteen on 82% ja vastaavasti NFS < -1,455 negatiivinen ennustearvo merkittävän fibroosin suhteen on 88%. Raja-arvolla 0,676 herkkyys on 43% ja tarkkuus 96%. Raja-arvolla -1,455 herkkyys on 77% ja tarkkuus 71% (2).

1. McPherson S et al. Age as a confounding factor for the accurate non-invasive diagnosis of advanced NAFLD fibrosis. Am J Gastroenterol 2017, 112: 740-751.

2. Angulo et al, The NAFLD Fibrosis Score: A Noninvasive System That Identifies Liver Fibrosis in Patients with NAFLD. Hepatology 2007, 45:846-854.

Huomautuksia

Osa laskentaan vaikuttavista tekijöistä kysytään esitietoina tutkimusta pyydettäessä. Tuloksen oikeellisuuden kannalta on olennaista, että esitiedot on huolellisesti täytetty ja että ne kuvastavat ajantasaista tilannetta.

Häiritseviä tekijöitä: Hemolyysin yhteydessä ASAT-tulos voi olla virheellisen korkea johtuen punasoluista vapautuvasta ASAT:sta. Trombosyytit voivat joskus kasautua tai olla poikkeavan kokoisia, jolloin trombosyyttitulos voi olla virheellisen matala. Molemmissa tapauksissa NFS voi olla virheellisen korkea. Jos osatutkimusten määrityksissä todetaan häiritsevä tekijä, ilmoitetaan se osatutkimuksen tuloksen yhteydessä lausunnossa. NFS lasketaan, mutta tulosten tulkinnassa on huomioitava häiriötekijän mahdollinen vaikutus, ja tarvittaessa kontrolloitava tulos. Verenkuvanäytteen ottaminen sitraattiputkeen ja/tai välitön analysointi voi vähentää trombosyyttien kasautumistaipumusta mikäli kyse on ns. pseudo-trombosytopeniasta. Mikäli jonkin osatutkimuksen tulos on alle mittausalueen, ei NFS-tulosta pystytä laskemaan. Tällöin suuntaa-antavan NFS-tuloksen saa NFS-laskurin avulla. Laskuri löytyy osoitteesta https://huslab.fi/laskurit/NFS/index.html.

Tutkimus Pt-NFS päivitetty 03.02.2021 / TP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.