HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Diffuusiokapasiteetti, kertahengitysmenetelmä, ilman lausuntoa

22083 Pt-DcoSB-X

Tiedustelut

KLF-yksikkö Meilahti (09) 471 72552, KLF-yksikkö Peijas (09) 471 67407, KLF-yksikkö Hyvinkää (019) 458 72758, KFI-yksikkö Jorvi (09) 471 82020, Eksoten KFI-yksikkö (05) 352 5467.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Päivi Piirilä: paivi.piirilaathus.fi / (09) 471 72663 / 050 427 2145

Indikaatiot

Keuhkokudoksen toimintakyvyn ja keuhkotilavuuksien arvioiminen erilaisten keuhkokudoksen sairauksien (interstitiellit prosessit, emfyseema) diagnostiikassa ja seurannassa sekä keuhkoembolian jälkitilan seurannassa.

Esivalmistelu

Lääkitys: potilas voi jatkaa tavanomaista lääkitystään.

Nautintoaineet ja ruokailu: 2 tuntia tupakoimatta, 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa (ei kuitenkaan ravinnotta) ja 1,5 vrk ilman alkoholia.

Suoritus

Aluksi mitataan keuhkojen tilavuus maksimaalisen ulos- ja sisäänhengityksen aikana. Maksimaalisen uloshengityksen jälkeen tutkittava hengittää testikaasua keuhkoihinsa ja pidättää hengitystään noin 10 sekuntia ja puhaltaa ulos. Puhallukset toistetaan vähintään kaksi kertaa. Tutkimuksen kesto on noin 20 minuuttia.

Menetelmä

Tutkimus tehdään kertahengitysmenetelmällä (single breath) siten, että tutkittava hengittää testikaasua (hiilimonoksidia 0,3 % ja metaania 0,3 %) keuhkoihinsa ja sen jälkeen pidättää hengitystään noin kymmenen sekuntia. Metaanin laimentumisesta ja hiilimonoksidin määrän pienentymisestä voidaan tämän jälkeen laskea diffuusiokapasiteetti (DLco) ja keuhkojen efektiivinen alveolaarinen tilavuus (VA) sekä spesifinen diffuusiokapasiteetti (DLco/VA). Lisäksi lasketaan keuhkojen tilavuudet (TLC, RV, FRC) ja mitataan vitaalikapasiteetti (VC).

Diffuusiokapasiteettitulokseen tehdään aina hemoglobiinikorjaus ja tupakoitsijalle häkäkorjaus ERS/ATS guidelinen mukaan. Hemoglobiinikorjausta varten tarvitaan tuore (< 1 kk) hemoglobiiniarvo (B -Hb 1552). Koska tupakointi voi vaikuttaa diffuusiokapasiteettitulokseen, mitataan tupakoitsijoiden uloshengitysilman häkäpitoisuus (Pt-pCO-ex 4967). Jos häkätaso ylittää ohjearvon, korjataan diffuusiokapasiteettitulos tämän mukaisesti. Häkäarvo näkyy tällöin tulosteessa.

Jos tutkittavan vitaalikapasiteetti on vähintään 1,5 - 2 l, käytetään vakiohukkatilavuutta (750ml) ja -näytetilavuutta (600ml), mutta tätä pienempien keuhkotilavuuksien yhteydessä käytetään menetelmää, jossa hukka- ja näytetilavuus vaihtelevat (tulosteen alaosassa ilmaukset sentry-suite)

Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulkinta

Tavallisimmat keuhkosairaudet, joissa diffuusiokapasiteetti on alentunut ovat keuhkofibroosi, allergiset ja tulehdukselliset interstitiellit keuhkosairaudet, keuhkoemfyseema ja keuhkoembolisaatio. Myös eräät lääkeaineet (mm. jotkin sydämen rytmihäiriölääkkeistä) ja sytostaatit voivat aiheuttaa diffuusiokapasiteetin pienenemistä. Diffuusiokapasiteetti voi suurentua keuhkojen verimäärän kasvaessa esim. sydäninsuffisienssin vuoksi tai veren hemoglobiinipitoisuuden noustessa.

Lasten viitearvot: Polgar ja Promadhat 1971, Aikuisten viitearvot: Viljanen ym. Scand J Clin Invest 42 (suppl 159): 1-50, 1982.

Kirjallisuutta: ERS/ATS guideline, Maclntyre et. al. Standardisation of the single-breath determination of carbon monoxide uptake in the lung. Eur Respir J 2005: 26: 720-735.

Mittaukset tulostetaan sekä absoluuttisina arvoina että prosentteina viitearvosta. Tutkimuksesta ei tehdä lausuntoa.

Huomautuksia

Bronkoskopiasta tai muusta hengitysteitä ärsyttävästä toimenpiteestä tulee olla kulunut 3 vuorokautta. Sisäelimiin kohdistuneiden punktioiden tai ohutneulabiopsioiden jälkeen tutkimus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä. Keuhkotuberkuloosiepäillyille tutkimus tehdään kolmen negatiivisen yskösvärjäysnäytteen jälkeen. Covid-19-infektion jälkeen hengitysfunktiomittauksia voidaan tehdä seuraavasti: koronapneumonian jälkeen 2-3 kk kuluttua parantumisesta, ylähengitystieinfektion jälkeen (ei pneumoniaa) 14-20 vrk parantumisesta ja oireettomassa tartunnassa 10 vrk positiivisen testituloksen jälkeen. Muista tartuntavaaroista on informoitava tutkivaa yksikköä.

Tutkimus Pt-DcoSB-X päivitetty 22.02.2022 / KA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.