HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

HI-virus 1, integraasiresistenssi, plasmasta

22086 P -HIViniR

Tiedustelut

THL,Virusinfektiot-yksikkö, laboratorio puh: 029 524 8453, Erikoistutkija Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832

Yhteyshenkilöt

lääkäri Maija Lappalainen: maija.lappalainenathus.fi / 040 838 4004 ja lääkäri Satu Kurkela: satu.kurkelaathus.fi / 050 428 4183

Lähete

HIV-tutkimus, THL

Indikaatiot

Uusissa todetuissa hiv-tartunnoissa integraasin primaariresistenssimääritys ennen hoidon aloittamista. Antiviraalihoidossa olevat kompliantit potilaat, joiden lääkehoito pettää tai alle mittaussrajan olevaa tulosta ei saavuteta (HUOM! Määrityksen edellyttämä virusmäärä >200 kopiota/ml).

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

Näyteputki asetetaan muoviseen kuljetuskoteloon (Mekalasi, Sulab), joka kääritään selluloosavanuun ja suljetaan sen jälkeen muoviseen salpapussiin. Salpapussi ja lähete pakataan näytteiden lähetyslaatikkoon (Mekalasi). Lähete sijoitetaan pakkauksessa muovisen salpapussin ulkopuolelle.

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (+10-30C). Kokoverinäyte ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. Viruksen nukleiinihapon tuhoutumisen estämiseksi näytteen on oltava tutkivassa laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä. Näytteitä ei tule toimittaa laboratorioon perjantaisin eikä pyhien aattopäivinä.

Näytteen ottamista tulee edeltää määritysrajan ylittävä virustaakkamääritys (viral load), jonka TULEE YLITTÄÄ 200 kopiota/ml. Näyte on otettava lääkehoidon aikana villityypin viruksen uloskasvun estämiseksi.

Jos virustaakka ei ole tiedossa, voidaan näyte ottaa ja toimittaa Virusinfektiot-yksikköön säilytettäväksi. Lähetteeseen rastitetaan Hiv tutkimus -kohtaan Säilytys myöh. määr. varten. Määritys aloitetaan vasta, kun lähettävä taho sitä erikseen pyytää joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Lääkehoidon pettäessä näyte tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan lääkehoidon aikana, koska villityypin virus korvaa veressä hyvin nopeasti resistenssiviruksen, mikäli lääkkeen selektiopainetta ei ole.

Primaariresistenssimääritystä varten ei tarvitse ottaa erillistä näytettä, määritys voidaan tehdä THL:ään lähetettävästä kantakokoelmanäytteestä. Lähetteeseen merkitään Määrityspyynnöksi HIV-1 Integraasiresistenssi (P-HIVNhINI). Näyte kannattaa ottaa mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen, koska resistenssimutaatioilla on taipumus muuttua villityypiksi infektion kuluessa.

Menetelmä

Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta. Tekopaikka on THL, Virusinfektio-yksikkö. Resistenssitestaus perustuu HI-viruksen integraasigeenejä koodaavan alueen monistamiseen ja sekvenointiin.

Tekotiheys

Kolmen viikon sisällä näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Sekvenssistä tunnistetaan resistenssiin assosioituneet mutaatiot. Mutaatioiden perusteella laaditaan tulkinta viruksen lääkeherkkyydestä. Vastauksessa ilmoitetaan viruksen herkkyys integraasilääkkeille sekä havaitut mutaatiot. Lisäksi ilmoitetaan viruksen alatyyppi. Hoitava lääkäri arvioi vastauksen perusteella potilaan lääkehoidon ja tekee hoitoon liittyvät päätökset.

Huomautuksia

Näytteet tulee lähettää välittömästi HUSLAB:iin. Näytteitä ei tule ottaa perjantaisin eikä pyhäaattoina. Vastaukset pyritään toimittamaan postitse näytteen lähettäjälle kolmen viikon sisällä näytteen saapumisesta THL:ään. Kiireellisissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virusinfektiot-yksikköön puhelimitse: Kirsi Liitsola puh: 029 524 8832, laboratorio puh: 029 524 8453.

Tutkimus P -HIViniR päivitetty 30.03.2022 / ILL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 26.11.2022 klo 01:29.