HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Topiramaatti, seerumista

22101 S -Topiram

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

5 - 8 työpäivää.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viitearvot

Kaikki 2 - 10 mg/l

Tulkinta

Topiramaatin oraalinen hyötyosuus on noin 80 - 95 %, eikä sillä ole tärkeitä aktiivisia metaboliitteja. Topiramaatin puoliintumisaika on noin 20 - 30 tuntia, mutta se voi laskea esimerkiksi karbamatsepiinin ja fenytoiinin kaltaisten entsyymi-induktorien vaikutuksesta. Suurin osa topiramaatista ja sen metaboliiteista erittyvät munuaisten kautta, eikä topiramaatti sitoudu proteiineihin merkittävästi.

Topiramaatin pitoisuuksien seurantaa ei suositella tehtäväksi rutiininomaisesti, eikä riittävään hoitovasteeseen selvästi assosioituvaa pitoisuusaluetta ole kyetty osoittamaan. Hoitoalueeksi on kuitenkin ehdotettu tasoa 2 - 10 mg/l. Antikonvulsiivisen tehon on havaittu olevan parempi korkeammilla lääkeainepitoisuuksilla, mutta samalla haittavaikutusten esiintyminen on lisääntynyt. Haittavaikutusten riski on merkittävästi kohonnut, kun pitoisuudet ovat >16 mg/l.

Tutkimus S -Topiram päivitetty 24.02.2023 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.06.2024 klo 00:40.