HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Proteiinin 14-3-3 ja muuntuneen prioniproteiinin (PrPSc) osoitus aivo-selkäydinnesteestä, aivo-selkäydinnesteestä

22138 Li-CJD-Pak

Osatutkimukset

Li-P14-3-3 ja Li-PrPSc-O

Tiedustelut

Folkhälsomyndigheten (SMITTSKYDDSINSTITUTET), Nobels väg 18, 171 82 Solna, Sverige.

Yhteyshenkilö: Caroline Rönnberg puh. +4610-205 2187.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Olli Tynninen: olli.tynninenathus.fi / 050-4271918 ja neurologi Auli Verkkoniemi-Ahola: auli.verkkoniemiathus.fi / 050 4270312

Indikaatiot

Creutzfeldt-Jakobin taudin epäily.

Esivalmistelu

Analyysikelpoisen näytteen tulee olla väriltään kirkasta ja väritöntä. Mahdolliset veriviirut tulee kommentoida.

https://huslab.fi/preanalytiikan_kasikirja/selkaydinneste_ja_muiden_punktionaytteiden_naytteenotto_ohjeet/index.html

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

Likvoria 1 ml (minimimäärä 0,5 ml) steriiliin muoviputkeen. Säilytys jääkaapissa lähetykseen asti.

Voidaan lähettää huoneenlämmössä, jos perillä 1-2 vrk:n sisällä. Näytettä ei tule lähettää perjantaisin eikä juhlapyhien edellä. Näytettä voidaan tarvittaessa säilyttää ennen lähettämistä jääkaapissa 1-2 vrk tai pakastettuna. Näyteputki sijoitetaan isompaan kierrekorkilliseen suojaputkeen lähettämistä varten. Lisätietovastaukset tulostetaan näytteen mukaan. HUSLAB-talon näytteiden vastaanotosta näytteet lähetetään Ruotsiin.

Näytteen lähetysosoite: Folkhälsomyndigheten, Provmottagningen, Tomtebodavägen 12 B, 171 82 Solna, Sverige. Puh. +46-10-2052000. Fax. +46-8-328330

Menetelmä

RT-Quic ja Western blot. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

Joka toinen viikko.

Tulokset valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Yleistä

Tutkimuksen tilaamiseen tarvitaan neurologin kannanotto tai konsultaatio ja esitietokysymyksiin on vastattava huolellisesti.

Tulkinta

RT-QuIC on positiivinen, jos väärin laskostunutta prionipreteiinia voidaan osoittaa aivo-selkäydinnesteessä. Positiivinen RT-QuIC -tulos viittaa Creutzfeldt-Jakobin tautiin tai muuhun prionitautiin.

Proteiinia 14-3-3 esiintyy aivojen hermosoluissa normaalitilassa. Likvorista proteiinia 14-3-3 todetaan hermosoluvaurion seurauksena. Jos kliinisten oireiden ja löydösten perusteella epäillään sporadista Creutzfeldt-Jakobin tautia (CJD), proteiinin 14-3-3 löytyminen likvorista tekee CJD-diagnoosin todennäköiseksi. Proteiinia 14-3-3 voi kuitenkin esiintyä likvorissa muistakin syistä johtuvissa aivovaurioissa, kuten aivovaltimotukos, subaraknoidaalivuoto, enkefaliitit ja aivokasvaimet. Jos potilaalla on ollut stroke- tyyppinen tautikohtaus, proteiini 14-3-3:n osoitus kannattaa CJD-epäilyssä tehdä aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua kohtauksesta.

Huomautuksia

Näytteen tilaamiseen tarvitaan neurologin kannanotto tai konsultaatio, neurologin nimi ja klinikka.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Esitietokysymyksiin vastataan englanniksi.

Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

Remiss

Tutkimus Li-CJD-Pak päivitetty 09.01.2023 / JS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.