HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Laceyella sacchari, IgG vasta-aineet, seerumista

22400 S -LacSacG

Yhteyshenkilöt

kemisti Katariina Alagrund: katariina.alagrundathus.fi / 0504272475 ja lääkäri Anna Lempiäinen: anna.lempiainenathus.fi / 040 6411470

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Tulkinta

Laceyella sacchari Gm42 aloitetaan uutena tutkimuksena, joka korvaa allergeeniraaka-aineen huonon saatavuuden vuoksi aiemmin tänä vuonna lopetetut S -TheVuIE ja S -TheVuIG (Thermoactinomyces vulgaris Gm23). Thermoactinomyces vulgaris ja Laceyella sacchari kuuluvat samaan taksonomiseen perheeseen (Thermoactinomycetaceae) ja ovat fenotyyppisesti samanlaisia. Kirjallisuudessa on kuvattu lajien välistä ristireaktiivisuutta. Thermoactinomyces vulgarista ja Laceyella saccharia voidaan pitää kliinisesti vastaavina, koska ne esiintyvät usein samanaikaisesti homeisessa maatalousrehussa ja muussa kasvimateriaalissa. Näiden bakteerien saastuttaman ilman toistuva hengittäminen voi johtaa allergiseen alveoliittiin ja soveltuu siten käytettäväksi esimerkiksi farmarin keuhko -taudin erotusdiagnoosissa.

Tutkimukselle ei ole määritetty viiterajoja, mutta tulostaso terveillä on määritetty tanskalaisella verenluovuttajamateriaalilla (n=28), jossa keskiarvo oli 4,4 mg/l ja 90. persentiili 9,1 mg/l.

Vasta-aineiden esiintyminen kuvaa altistumista homeelle. Kun homespesifisiä IgG-vasta-ainepitoisuuksia verrataan eri ryhmien välillä esim. kahta eri työyhteisöä tms.), oireita ilmoittaneen ryhmän tuloksia voidaan pitää merkkinä altistumisesta silloin, jos IgG-pitoisuus on selvästi suurentunut useilla tutkituista henkilöistä (yli 90%:n persentiilin) ja jos verrokkiryhmän tulokset eivät poikkea oleellisesti terveen väestön mediaaniarvoista.

Yksittäisen henkilön homespesifisiä IgG-tuloksia on huomattavasti vaikeampi tulkita. Terveenkin ihmisen vasta-ainepitoisuudet vaihtelevat suuresti, joten vain huomattavasti suurentuneita vasta-ainepitoisuuksia (yli 90%:n persentiilin) voidaan pitää merkkinä normaalia voimakkaammasta altistumisesta. Tuloksen tulkinnassa tulee huomioida kliininen tilanne. IgG-vasta-ainemäärityksiä ei suositella käytettäväksi kosteusvaurioihin liitettyjen oireiden selvittelyssä. Viite: Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tutkimus S -LacSacG päivitetty 15.06.2023 / ALL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.