HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Lyijy, verestä

2271 B -Pb

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Altiste: Lyijy ja sen epäorgaaniset yhdisteet.

Esivalmistelu

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

NÄYTE ON KONTAMINAATIOHERKKÄ. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Näyteastia

Hivenaineputki, Na-hepariini, 7 ml

Näyte

Vähintään 2 ml kokoverta. Verinäyte otetaan EDTA- tai Na-hepariinihivenaineputkeen (Vacuette 456080). Kokoverinäyte sekoitetaan hyvin hyytymisen estämiseksi.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometria. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

2-3 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Noin 2 viikon kuluttua

Viitearvot

Altistumattomat,ks tulkinta alle 0.09 µmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja on 0.09 µmol/l. Toimenpideraja on 1.4 µmol/l, raskauden aikana 0.09 µmol/l.

Työssään lyijylle altistumattomien veren lyijypitoisuudet jäävät yleensä alle rajan 0.3 µmol/l. Väestön arvot heijastavat ympäristön lyijykuorman vähenemistä, mm. lyijyttömiin polttoaineisiin siirtymistä. Useimmissa Euroopan maissa on työssään lyijylle altistumattomassa väestössä veren lyijypitoisuus alle 0.2 µmol/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014). Valtioneuvoston päätöksen 1154/93 mukaan työntekijää ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan lyijylle, jos veren lyijypitoisuus ylittää 2,4 µmol/l. Jos yhdenkin työntekijän veren lyijypitoisuus ylittää 1,9 µmol/l, tulee työnantajan erityisesti tarkkailla työpaikan ilman lyijypitoisuutta, työntekijöiden veren lyijypitoisuutta ja lyijyn mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan lyijyn ja sen johdannaisten voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten niille ei tule altistua raskauden aikana, ts. veren lyijypitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,09 µmol/l.

Linkki:http://www.ttl.fi/fi/asiantuntijapalvelut/tyoymparisto/kemikaalit_ja_polyt/biomonitorointi/Documents/PM_Lyijy.pdf

Tutkimus B -Pb päivitetty 17.04.2019 / ML

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 10.04.2020 klo 01:09.