HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Lyijy, verestä

2271 B -Pb

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Altiste: Lyijy ja sen epäorgaaniset yhdisteet.

Esivalmistelu

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

NÄYTE ON KONTAMINAATIOHERKKÄ. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Näyteastia

Hivenaineputki, Na-hepariini, 6 ml

Näyte

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Analyysiin tarvittava miniminäytemäärä 2 ml kokoverta. Näytteenottoon käytetään erityisesti metalli- ja hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja EDTA- hivenaineputkia: (esim. BD Vacutainer 368381) tai Na-hepariinihivenaineputkeen (esim. Vacuette 456080). Kokoverinäytteet sekoitetaan hyvin näytteenotossa, niin että EDTA- tai hepariini sekoittuu täysin veren kanssa. Hyytymät häiritsevät määritystä.

Säilyy 1 viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Näyteputkia voi tilata HUSLAB NVO.

Vitan putket

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometria. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

3 - 5 työpäivää.

Tulokset valmiina

Noin 2 viikon kuluttua

Viitearvot

Altistumattomat,ks tulkinta alle 0.09 µmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja on 0.09 µmol/l. Toimenpideraja on 1.4 µmol/l, raskauden aikana 0.09 µmol/l.

Työssään lyijylle altistumattomien veren lyijypitoisuudet jäävät yleensä alle rajan 0.3 µmol/l. Väestön arvot heijastavat ympäristön lyijykuorman vähenemistä, mm. lyijyttömiin polttoaineisiin siirtymistä. Useimmissa Euroopan maissa on työssään lyijylle altistumattomassa väestössä veren lyijypitoisuus alle 0.2 µmol/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014). Valtioneuvoston päätöksen 1154/93 mukaan työntekijää ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan lyijylle, jos veren lyijypitoisuus ylittää 2,4 µmol/l. Jos yhdenkin työntekijän veren lyijypitoisuus ylittää 1,9 µmol/l, tulee työnantajan erityisesti tarkkailla työpaikan ilman lyijypitoisuutta, työntekijöiden veren lyijypitoisuutta ja lyijyn mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan lyijyn ja sen johdannaisten voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten niille ei tule altistua raskauden aikana, ts. veren lyijypitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,09 µmol/l.

Linkki:http://www.ttl.fi/fi/asiantuntijapalvelut/tyoymparisto/kemikaalit_ja_polyt/biomonitorointi/Documents/PM_Lyijy.pdf

Tutkimus B -Pb päivitetty 26.04.2021 / LML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 04.12.2022 klo 01:29.