HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Lyijy, virtsasta

2274 U -Pb

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Hivenainealtistuksen seuraaminen. Altiste: Alkyylilyijy (esim. lyijytetraetyyli)

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson lopulla. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

NÄYTE ON KONTAMINAATIOHERKKÄ. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi kontaminoida näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml virtsaa. Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861 tai

TTL:n sivulta

Menetelmä

ICP-massaspektrometria. Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kahden viikon kuluessa.

Tulokset valmiina

Noin 2 viikon kuluttua

Viitearvot

Kaikki alle 0.008 µmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja on 0.008 µmol/l. Toimenpideraja on 0.1 µmol/l.

Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan lyijyn ja sen johdannaisten voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten niille ei tule altistua raskauden aikana, ts. virtsan lyijypitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0.008 µmol/l.

Altistuminen epäorgaaniselle lyijylle vaikeuttaa tulkintaa. Epäorgaaniselle lyijylle altistumista arvioidaan veren lyijymäärityksellä (2271 B-Pb).

Huomautuksia

Samasta 20 ml näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös antimoni, beryllium, kadmium, koboltti, kromi, mangaani , molybdeeni, nikkeli, seleeni, sinkki, tallium ja vanadiini . Altistuminen epäorgaaniselle lyijylle vaikeuttaa tulkintaa . Viitearvo on muuttunut 14.6.2012.

Tutkimus U -Pb päivitetty 17.06.2021 / LML

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 04.12.2022 klo 01:29.