HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Aivojen aineenvaihdunnan PET-magneettitutkimus (AA5DS)

23046 Pt-AA5DS

Yhteyshenkilöt

lääkäri Antti Loimaala: antti.loimaalaathus.fi / 050 427 1445

Indikaatiot

Dementian varhais- ja erotusdiagnostiikka, epilepsian preoperatiivinen interiktaalinen arviointi haettaessa epilepsiafokusta sekä lapsilla että aikuisilla. Muistihäiriöiden tutkiminen, primäärisen Parkinsonin taudin sekä Parkinson plus -syndroomien erotusdiagnostiikka. Aivotuumorien residiivin osoittaminen sekä pahanlaatuisuuden arviointi, tuumorin laajuuden selvittäminen, biopsiakohteen selvittäminen, leikkauksen tai sädehoidon suunnittelu ja resektion laajuuden selvittäminen, seuranta ja ennusteen arviointi.

Esivalmistelu

FDG-PET Potilaan tulee olla ravinnotta 4 tuntia (koskee myös suonensisäistä ravitsemusta ja glukoosiliuosta). Fyysistä rasitusta on vältettävä ennen tutkimusta. Diabeetikot saavat syödä 4 tuntia ennen kuvausta ja ottaa tavanomaiset diabeteslääkkeensä. Diabeteslääkkeet on hyvä ottaa myös tutkimukseen mukaan. Alle 7-vuotiaille lapsille on laitettava laskimokanyyli valmiiksi. Kortisoni-, verisolujen kasvutekijä- ja sytostaatti -lääkityksen päättymisestä pitää olla kulunut vähintään 2 viikkoa, jotta tutkimus voidaan luotettavasti suorittaa. Sädehoidosta pitää olla taukoa vähintään 3 kuukautta.

Tyypin 1 diabetes ja insuliinihoitoinen tyypin 2 diabetes, PET-MK-tutkimukseen valmistautuminen. Sokeritasapaino tulisi olla mahdollisimman normaali ennen tutkimusta. Kuvauksen voi ajoittaa seuraavasti: 1. Tutkimus voidaan suunnitella myöhään aamuun tai keskipäivään. Potilaan tulisi syödä normaali aamiainen varhain aamuun mennessä (noin klo 7.00) ja pistää normaali määrä insuliinia. Sen jälkeen potilaan ei tule syödä tai juoda, paitsi määrätty määrä vettä. FDG:tä ei tulisi pistää alle 4 tuntia nopeavaikutteisen sc. insuliinin annosta tai 6 tuntia lyhytvaikutteisen sc. insuliinin injektion jälkeen. FDG: n antamista ei suositella samana päivänä, kun on injisoitu keski- ja / tai pitkävaikutteinen insuliini. 2. Tutkimus voidaan suunnitella aikaiseen aamuun. Edellisenä iltana annettava keskipitkävaikutteisen insuliinin ei pitäisi häiritä PET-tutkimusta ja sokeritasapaino on todennäköisesti vielä hallinnassa. Jos pitkävaikutteista insuliinia on käytetty edellisenä iltana, se saattaa häiritä PET-tutkimusta. Jos tämä on suositeltava aikataulu, suositellaan keskipitkävaikutteista (pitkävaikutteisen sijaan) insuliinia. Potilaan tulisi syödä normaali aamiainen PET-tutkimuksen jälkeen ja pistää normaali määrä insuliinia. 3. Potilaille, jotka saavat jatkuvaa insuliini-infuusiota, PET-tutkimus tulisi suunnitella varhaiseen aamuun. Insuliinipumppu tulee kytkeä pois päältä vähintään 4 tuntia ennen FDG-injektiota. Potilas voi syödä aamiaisen PET-tutkimuksen jälkeen ja kytkeä insuliini-infuusion jälleen päälle.

Turvallisuus: Nykytiedon valossa magneettikuvaus on turvallinen, mutta vaatii vierasesineiden suhteen erityistä tarkkaavaisuutta. Magneettiin sopimattomat vierasesineet saattavat liikkua tai kuumeta kuvauksen aikana.

Potilaalta selvitettävä ja kirjattava lähetteeseen: Kaikki mahdolliset vierasesineet kehon sisällä. Mahdollinen raskaus ja imetys. Ehdottomat kontraindikaatiot / magneettitutkimusta ei voi tehdä: - metalliset sirpaleet silmässä - Swan-Ganz- keuhkovaltimokatetrit - ARROW- epiduraalikatetrit (poistettava ennen kuvausta). - sydämentahdistin. Vierasesineet, joiden kohdalla on oltava etukäteen yhteydessä tutkimuksen tekevään isotooppiyksikköön: - neurostimulaattorit - sydämentahdistimen johdot, mutta ei tahdistinta - murtumien ulkoiset fiksaatiolaitteet - aneurysmaklipsit - sisäkorvaimplantit - kallon sisäisen paineen mittarit - shuntit - luodit ja metallisirut. Lisätietoa tietoa yllä mainituista, sekä muista mahdollista kontraindikaatioista löytyy Magneettikuvauksen kontraindikaatiot -ohjeesta. Mikäli potilaalla on kehossaan vierasesineitä, on erittäin tärkeää selvittää niistä seuraavat tiedot ja kirjata ne lähetteeseen: - laitteen/implantin merkki ja malli-/tyyppinumero - laitteen/implantin valmistaja - missä ja milloin asennettu - magneettishuntin asetuslukema. Lisäksi huomioitavia seikkoja: Tutkimusta voi haitata tai estää: - ahtaanpaikankammo sekavuus/levottomuus/pakkoliikkeet - kivuliaisuus - korkea kuume - obesiteetti. Hyvin kookkaiden potilaiden kohdalla on arvioitava magneettiputkeen mahtuminen. Kuvauslaitteen putken halkaisija on 60 cm. Tarvittaessa potilas voi käydä etukäteen kokeilemassa laitteeseen menoa. Anestesiassa tehtävät tutkimukset: Käytännöistä on oltava yhteydessä Meilahden isotooppiyksikköön.

Suoritus

Potilas lepää hiljaisessa paikassa ja hänelle asetetaan laskimokanyyli vähintään 10 min ennen injektiota. Potilas ohjeistetaan olemaan puhumatta, lukematta tai muulla tavoin aktiivinen ennen injektiota ja vähintään 20 min injektion jälkeen. Aivot kuvataan n. 30 min kuluttua injektiosta. Aivotuumoreita tutkittaessa kuvaus aloitetaan aikaisintaan 30 min injektiosta ja tarvittaessa uusintakuvaus tehdään 1-2 tunnin kuluttua injektiosta.

Tulkinta

Aivojen alueellinen glukoosinkäyttö heijastaa hyvin paikallisia neuronaalisia muutoksia aivosairauksissa. Dementiassa ja interiktaalivaiheen epilepsiakuvauksessa glukoosinkulutus on paikallisesti alentunutta, hyperglykemiaa tulee esiin taas tiettyjen aivotuumoreiden yhteydessä, epilepsiassa iktaali- tai postiktaalivaiheessa sekä aivotulehdusten yhteydessä. Vastaus sisältää PET/MK-fuusiokuvat ja lausunnon.

Huomautuksia

Aikuiselle annettava aktiivisuus ja efektiivinen sädeannos sekä raskaana oleville ja imettäville erilliset ohjeet: https://huslab.fi/hus_kuvantaminen/yleisohjeet/yleisohjeet/yleisohjeet_sateilyyn_liittyvat/index.html. Kuvantamisen käyttöön. Tutkimusta ei tilata lab.järjestemän kautta.

Tutkimus Pt-AA5DS päivitetty 15.02.2024 / KS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.