HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Mantelihappo, virtsasta

2320 U -Mandel

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Sanna Mikkola: sanna.p.mikkolaathus.fi / 040 3516170

Indikaatiot

Etyylibentseenin altistustutkimus

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Muovipullo 50 ml

Näyte

20 ml virtsaa. Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861 tai

TTL-sivulta

Menetelmä

Kaasukromatografinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

15 työpäivää

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

Täytä pyynnön teon yhteydessä esitiedot huolellisesti sekaannusten välttämiseksi. Erityisesti pyydämme kiinnittämään huomiota altistavan työn päättymiseen ja näytteenottoajan kirjaamiseen.

Viitearvot

Altistumattomat alle 7.6 mg/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja 7,6 mg/l. Toimenpideraja 610 mg/l.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama (STM Asetus 1213/2011). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan orgaanisten liuottimien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskauden aikana virtsan mantelihappopitoisuuden ei pidä ylittää arvoa 92 mg/l (0,6 mmol/l).

Virtsan mantelihappopitoisuus kuvaa näyttenottopäivän aikana tapahtunutta altistumista styreenille. Styreenialtisumista tapahtuu erityisesti lujitemuoviteollisuudessa. Styreeni imeytyy elimistöön pääasiallisesti hengityselinten kautta, vähän myös ihon lävitse. Elimistöön imeytyneestä styreenistä yli 90% muuttuu aineenvaihduntatuotteiksi, jotka erittyvät virtsaan. Tärkeimmät aineenvaihduntatuotteet ovat mantelihappo ja fenyyliglyoksyylihappo. Ilman styreenipitoisuuksista 200-300 cm3/m3 alkaen esiintyy ärsytystä silmissä ja hengityselimissä sekä lievää humaltumista. Pitkäaikaisesta altistumisesta suurille styreenipitoisuuksille voi aiheutua hermostollisia häiriöitä.

Huomautuksia

Varsinainen Styreenin altistustutkimus on 1761 U -MaPGa

Tutkimus U -Mandel päivitetty 28.11.2023 / SM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.