HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Metanefriini ja normetanefriini, vuorokausivirtsasta

2337 dU-MetNor

Osatutkimukset

dU-Metnef ja dU-Normet

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 0410, asiakasneuvonta(a)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Anna Becker: anna.beckerathus.fi / 050 427 1459

Indikaatiot

Katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten, feokromosytooman ja paraganglioomien, diagnostiikka. Ensijaisena alkuvaiheen tutkimuksena suos. 2338 S -MetNor (seerumin metanefriini ja normetanefriini)

Esivalmistelu

Hoitava lääkärin informoi potilasta mahdollisesta lääkityksen pois jättämisestä tai muutoksista ennen näytteenottoa. Kohonneita metanefriiniarvoja voidaan saada stressi- ja rasitustilanteissa, tai jos potilas on saanut tai nauttinut lääkkeitä tai ravintoaineita, jotka nostavat endogeenisten katekoliamiinien pitoisuuksia.

Tällaisia lääkeaineita ovat mm. monoamiini -oksidaasientsyymin (MAO) estäjät, katekoliamiinien takaisinoton estäjät (mm. eräät anesteetit, lidokaiini, venlafaksiini), jotkin beeta-salpaajat (atenololi, metoprololi, propranololi, labetaloli), trisykliset antideppressantit, epäselektiiviset alfa-salpaajat (fenoksibentsamiini), sympatitomimeetit (efedriini, pseudoefedriini, amfetamiini).

Kohonneita pitoisuuksia on raportoitu myös potilailla, joilla rauhoittavan lääkityksen (bentsodiatsepiinit), alkoholin tai opiaattien käyttö ja klonidiinilääkitys on lopetettu. Näissä tilanteissa nähtävät pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin vähäisiä. Parkinsonpotilailla levodopa-lääkitys nostaa seerumin ja virtsan 3-metoksityramiini (MTA)-pitoisuuksia.

Lisäksi parasetamoli ja eräät muut lääkeaineet (sulfasalatsiini, amoksisilliini, triamtereeni, alfa-metyylidopa, kaptopriili, buspironi) saattavat häiritä HPLC-ECD menetelmää ja antaa häiriöpiikkejä, joten niiden osalta on suositeltavaa pitää vähintään kahden (2) vuorokauden tauko ennen virtsanäytteen keräystä.

Potilaan tulisi välttää raskasta fyysistä rasitusta (esim. juoksu, sykettä nostava kävely, kuntosali) vähintään yhden (1) vuorokauden ajan ennen näytteen ottoa.

Kolme (3) vuorokautta ennen keräyksen alkamista ja keräyksen aikana ei saa juoda kofeiinia sisältäviä juomia, kuten kahvi, tee, kola- ja energiajuomat. Banaania, juustoa, kaakaota tai suklaata, vaniljaa, ja pähkinöitä sekä niitä sisältäviä ruokia tulee välttää. Myös alkoholijuomien nauttimista ja tupakointia tai nikotiinituotteiden (purukumit) käyttöä tulisi välttää.

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

Hyvin sekoitetusta ja mitatusta vuorokausivirtsasta lähetetään 10 ml tutkittavaksi. Näyte säilyy jääkaapissa kolme vuorokautta. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Vuorokausivirtsan tilavuus on ilmoitettava. Virtsankeräysastiaan lisätään 5 ml 6 mol/l suolahappoa säilöntäaineeksi keräyksen alussa. Keräyksen puolivälissä tai lopussa lisätään toiset 5 ml 6 mol/l suolahappoa. Mikäli virtsaa erittyy kovin vähän (100 ml tai alle), ei toista suolahappolisäystä tehdä. Keräysastia säilytetään viileässä koko keräyksen ajan. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

Menetelmä

HPLC esipuhdistuksen jälkeen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Normetanefriini ja metanefriini ovat noradrenaliinin ja adrenaliinin virtsaan erittyviä metaboliitteja. Feokromosytoomaepäilyssä normetanefriinin ja metanefriinin määritys on herkempi kuin metoksihydroksimandelaatin (MOMA). Valtaosassa tapauksia eritys on lisääntynyt, mutta pitkän oireettoman vaiheen aikana eritys voi olla normaali. Näytteitä on yleensä syytä ottaa useampana ajankohtana. Määritystä käytetään epäiltäessä myös muita katekoliamiineja erittäviä kasvaimia (neuroblastooma, ganglioneurooma). Voimakas psyykkinen tai fyysinen stressi sekä lääkeaineet (ks. esivalmistelu) voivat aiheuttaa kohonneita tuloksia.

Huom! Nykyisen HPLC-ECD menetelmän metanefriini määritystä saattavat häiritä seuraavat lääkeaineet: Parasetamoli, sulfasalatsiini, amoksisilliini, triamtereeni, alfa-metyylidopa, kaptopriili, buspironi. Ongelmatapauksissa ota yhteys laboratorioon.

Viitearvot:

 dU-Metnef alle 2.0 µmol/vrk
 dU-Normet alle 2.4 µmol/vrk
 Lapset:   dU-Metnef       dU-Normet
 alle 2 v   alle 0.5 µmol/vrk   alle 1.5 µmol/vrk
 2 - 15 v   alle 0.8 µmol/vrk   alle 2.0 µmol/vrk

Huomautuksia

Ensijaisena tutkimuksena katekoliamiineja erittävien kasvainten (feokromosytooma, paragangliooma) epäilyssä suositellaan 2338 S -MetNor (seerumin metanefriini ja normetanefriini).

Samasta keräysvirtsasta voidaan määrittää myös 2345 dU-MOMA, 1637 dU-5HIAA ja 1634 dU-HVA. Jokaiselle näytteelle on otettava oma putki.

14.12.17 alihankintalaboboratorio ja osa viiteväleistä muuttui.

Tutkimus dU-MetNor päivitetty 11.11.2022 / SS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 29.11.2022 klo 01:28.