HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Metanefriini ja normetanefriini, vuorokausivirtsasta

2337 dU-MetNor

Osatutkimukset

dU-Metnef ja dU-Normet

Tiedustelut

ISLAB, puh. 044 717 8749

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Anna Becker: anna.beckerathus.fi / 050 427 1459

Indikaatiot

Katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten, feokromosytooman ja paraganglioomien, diagnostiikka. Ensijaisena alkuvaiheen tutkimuksena suos. 2338 S -MetNor (seerumin metanefriini ja normetanefriini)

Esivalmistelu

Hoitava lääkärin informoi potilasta mahdollisesta lääkityksen pois jättämisestä tai muutoksista ennen näytteenottoa. Kohonneita metanefriiniarvoja voidaan saada stressi- ja rasitustilanteissa, tai jos potilas on saanut tai nauttinut lääkkeitä tai ravintoaineita, jotka nostavat endogeenisten katekoliamiinien pitoisuuksia.

Tällaisia lääkeaineita ovat mm. monoamiini -oksidaasientsyymin (MAO) estäjät, katekoliamiinien takaisinoton estäjät (mm. eräät anesteetit, lidokaiini, venlafaksiini), jotkin beeta-salpaajat (atenololi, metoprololi, propranololi, labetaloli), trisykliset antideppressantit, epäselektiiviset alfa-salpaajat (fenoksibentsamiini), sympatitomimeetit (efedriini, pseudoefedriini, amfetamiini).

Kohonneita pitoisuuksia on raportoitu myös potilailla, joilla rauhoittavan lääkityksen (bentsodiatsepiinit), alkoholin tai opiaattien käyttö ja klonidiinilääkitys on lopetettu. Näissä tilanteissa nähtävät pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin vähäisiä. Parkinsonpotilailla levodopa-lääkitys nostaa seerumin ja virtsan 3-metoksityramiini (MTA)-pitoisuuksia.

Potilaan tulisi välttää raskasta fyysistä rasitusta (esim. juoksu, sykettä nostava kävely, kuntosali) vähintään yhden (1) vuorokauden ajan ennen näytteen ottoa.

Kolme (3) vuorokautta ennen keräyksen alkamista ja keräyksen aikana et saa juoda kahvia (kofeiinia sisältäviä juomia), energiajuomia etkä teetä etkä syödä banaania, juustoa, vaniljaa, pähkinöitä, avokadoa, sitrushedelmiä, kaakaota tai suklaata tai niitä sisältäviä ruokia. Myös alkoholijuomien nauttimista ja tupakointia tai nikotiinituotteiden (purukumit) käyttöä tulisi välttää. Jos olet poikennut ohjeista, ilmoita siitä näytteenottajalle.

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

Virtsaa kerätään vuorokausi (24 tuntia). Keräysastia säilytetään jääkaapissa koko keräyksen ajan. Säilöntäaine 10 ml (2 x 5 ml) 6 mol/l HCl. Puolet säilöntäaineesta lisätään heti ensimmäisen virtsamäärän jälkeen keräysastiaan ja sekoitetaan virtsaan. Loput säilöntäaineesta lisätään keräyspäivän iltana. Mikäli virtsaa erittyy vähän (100 ml tai alle), ei toista säilöntäaineen lisäystä tehdä.

Hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta, jonka tilavuus on mitattu, lähetetään 10 ml virtsaa tutkittavaksi. Kokonaisvirtsamäärä on ilmoitettava merkitsemällä se ensisijaisesti pyynnön tietoihin tai näyteputkeen. Näyte säilyy jääkaapissa kolme vuorokautta. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

Katso erillinen potilasohje: https://www.islab.fi/terveydenhuollon-ammattilaiselle/potilaan-ohjeistaminen/ Vuorokausivirtsan keräys yleisohje (dU-)

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Normetanefriini ja metanefriini ovat noradrenaliinin ja adrenaliinin virtsaan erittyviä metaboliitteja. Feokromosytoomaepäilyssä normetanefriinin ja metanefriinin määritys on herkempi kuin metoksihydroksimandelaatin (MOMA). Valtaosassa tapauksia eritys on lisääntynyt, mutta pitkän oireettoman vaiheen aikana eritys voi olla normaali. Näytteitä on yleensä syytä ottaa useampana ajankohtana. Määritystä käytetään epäiltäessä myös muita katekoliamiineja erittäviä kasvaimia (neuroblastooma, ganglioneurooma). Voimakas psyykkinen tai fyysinen stressi sekä lääkeaineet (ks. esivalmistelu) voivat aiheuttaa kohonneita tuloksia.

Viitearvot:

 dU-Metnef    alle 1.7 µmol/vrk
 dU-Normet    alle 4.0 µmol/vrk

Huomautuksia

Ensijaisena tutkimuksena katekoliamiineja erittävien kasvainten (feokromosytooma, paragangliooma) epäilyssä suositellaan 2338 S -MetNor (seerumin metanefriini ja normetanefriini).

Samasta keräysvirtsasta voidaan määrittää myös 2345 dU-MOMA, 1637 dU-5HIAA ja 1634 dU-HVA. Jokaiselle näytteelle on otettava oma putki.

Osa viiteväleistä ja alihankintalaboratorio muuttuneet 14.12.2017.

Viitevälit ja alihankintalaboratorio muuttuneet 1.12.2022.

Tutkimus dU-MetNor päivitetty 04.07.2023 / AB

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.