HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Metanefriini ja normetanefriini, seerumista

2338 S -MetNor

Osatutkimukset

S -Metnef, S -MTA ja S -Normet

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30 - 15.00. Laboratorion työpiste, puh. 09 471 72932, arkisin klo 07 - 15.

Yhteyshenkilöt

kemisti Anna Becker: anna.beckerathus.fi / 050 427 1459 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten, feokromosytooman ja paraganglioomien, diagnostiikka.

Esivalmistelu

Hoitava lääkärin informoi potilasta mahdollisesta lääkityksen pois jättämisestä tai muutoksista ennen näytteenottoa. Kohonneita metanefriiniarvoja voidaan saada stressi- ja rasitustilanteissa, tai jos potilas on saanut tai nauttinut lääkkeitä tai ravintoaineita, jotka nostavat endogeenisten katekoliamiinien pitoisuuksia.

Tällaisia lääkeaineita ovat mm. monoamiini -oksidaasientsyymin (MAO) estäjät, katekoliamiinien takaisinoton estäjät (mm. eräät anesteetit, lidokaiini, venlafaksiini), jotkin beeta-salpaajat (atenololi, metoprololi, propranololi, labetaloli), trisykliset antideppressantit, epäselektiiviset alfa-salpaajat (fenoksibentsamiini), sympatitomimeetit (efedriini, pseudoefedriini, amfetamiini).

Kohonneita pitoisuuksia on raportoitu myös potilailla, joilla rauhoittavan lääkityksen (bentsodiatsepiinit), alkoholin tai opiaattien käyttö ja klonidiinilääkitys on lopetettu. Näissä tilanteissa nähtävät pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin vähäisiä. Parkinsonpotilailla levodopa-lääkitys nostaa seerumin ja virtsan 3-metoksityramiini (MTA)-pitoisuuksia.

Potilaan tulisi välttää raskasta fyysistä rasitusta (esim. juoksu, sykettä nostava kävely, kuntosali) vähintään yhden (1) vuorokauden ajan ennen näytteen ottoa.

Kaksi (2) vuorokautta ennen verinäytteenottoa potilas ei saa juoda kofeiinia sisältäviä juomia, kuten kahvi, tee, kola- ja energiajuomat. Banaania, juustoa, kaakaota tai suklaata, vaniljaa, ja pähkinöitä sekä niitä sisältäviä ruokia tulee välttää. Myös alkoholijuomien nauttimista ja tupakointia tai nikotiinituotteiden (purukumit) käyttöä tulisi välttää.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl. Seerumi voidaan lähettää analysoitavaksi laboratorioon huoneenlämmössä. Näyte säilyy neljä vuorokautta huoneenlämmössä, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC -MS/MS)

Tekotiheys

Tehdään kerran viikossa.

Tulkinta

Viitevälit perustuvat omaan aineistoon sekä vertailuun Mayo Clinic Laboratory:n vastaavien menetelmien kanssa:

 S-Metanefriini:     alle 0,5 nmol/l
 S-Normetanefriini:  alle 0,9 nmol/l
 S-Metoksityramiini: alle 0,1 nmol/l

Menetelmä mittaa seerumin ei-konjugoitua metanefriiniä, normetanefriiniä ja 3-metoksityramiinia. Kirjallisuuden mukaan seerumin ei-konjugoitujen metanefriineiden tutkiminen on paras tutkimus feokromosytooman poissulkemiseksi. Tutkimuksen diagnostinen herkkyys on lähes 100%, joten normaalit metanefriinin ja normetanefriinin pitoisuudet potilalla sulkevat lähes varmasti pois feokromosytooman ja paragangliooman mahdollisuudet. Tällä hetkellä ei tunneta aineita, jotka häiritsisivät itse analyyttistä menetelmää. Seerumin 3-metoksityramiinia (MTA)-määritys korreloi kasvainten metastasointiin.

Mikäli tulos on lievästi koholla, alle 2 kertaa viiteyläraja (erityisesti normetanefriini ja yli 50 vuotiaat), tulee seerumitutkimus toistaa niin, että potilas on makuuasennossa 30min ennen näytteenottoa (Boyd J ym 2019). Feokromosytooman alhaisen esiintyvyyden ja väärien positiivisten tulosten takia on kirjallisuudessa myös suositeltu löydöksen varmistamista muilla tutkimuksilla (feokromosytoomaepäily vahva), kuten vrk-virtsan metanefriini (2337 dU-MetNor).

Viitteet: Boyd J. ym. A high rate of modestly elevated plasma normetanephrine in a population referred for suspected PPGL when measured in a seated position. EJE 2019, 181:301-309

O'Toole D. ym., ENETS Concensus Guideline for the Standards of Care in Neuroendocrine Tumors: Biochemical markers. Neuroendocr 2009, 90(2):194-202.

Eisenhofer G. ym. Plasma methoxytyramine: A novel biomarker of metastatis pheochromocytoma and parapanglioma in realtions to established risk factors of tumor size, location and SDHB mutation status. Eur J Cancer 2012, 48: 1739-49.

Tutkimus S -MetNor päivitetty 12.09.2022 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.06.2024 klo 00:41.