HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiinin ja kreatiniinin suhde, yövirtsasta (aamuvirtsasta)

23572 nU-AlbKrea

Osatutkimukset

U -Alb ja U -Krea

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 72572

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Emmi Rotgers: emmi.rotgersathus.fi / 0504271993

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian ja muiden glomerulusvaurioiden varhaistoteaminen ja seuranta.

Esivalmistelu

Tutkimus suoritetaan luotettavimmin yövirtsasta (yön aikana erittynyt aamuvirtsa, kertanäyte), koska fyysiseen rasitukseen tai pystyasentoon (ortostaattiseen proteinuriaan) liittyvät mahdolliset virheet jäävät tällöin pois. Näytteen ei tarvitse olla keskisuihkunäyte, mutta virtsatieinfektio, kuume tai kuukautiset häiritsevät tulosta, joten niiden aikana näytettä ei tule antaa.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton 4 ml

Näyte

Tutkimus on tarkoitettu yöaikaiselle virtsalle. Hyvin sekoitetusta kertavirtsasta otetaan näyte BD:n virtsaputkeen. Virtsan saa ottaa keskisuihkunäytteenä.

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon.

Menetelmä

Albumiini: Fotometrinen immunokemiallinen akkreditoitu menetelmä. Kreatiniini: Fotometrinen entsymaattinen akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Miehet yli 16 v alle 2.5 mg/mmol
Naiset yli 16 v alle 3.5 mg/mmol

Tulkinta

 Normoalbuminuria    < 2,5 mg/mmol miehet
            < 3,5 mg/mmol naiset
 Mikroalbuminuria    2,5 - 25 mg/mmol miehet
 (alkava nefropatia)  3,5 - 35 mg/mmol naiset
 Makroalbuminuria    > 25 mg/mmol miehet
 (kliininen nefropatia) > 35 mg/mmol naiset

Tutkimusta käytetään ensisijaisesti diabeettisen nefropatian varhaisdiagnostiikkaan, mutta albumiinin ja kreatiniinin suhde voi lisääntyä muustakin perussyystä johtuvasta glomerulusvauriosta. Glomerulusvauriossa albumiinin eritys virtsaan lisääntyy. Lisääntymisen ollessa lieväasteista munuaismuutokset ovat vielä palautuvia, joten varhaisdiagnoosi ja ajoissa aloitettu tehostettu sokeritasapainon ylläpito tai muu hoito ovat oleellisen tärkeitä. Liuskakokeet antavat positiivisen tuloksen vasta albumiinipitoisuudella 200 - 300 mg/l, jolloin munuaisvaurio ei enää ole palautuva.

Tutkimus suoritetaan luotettavimmin yövirtsasta (nU-AlbKrea), koska fyysiseen rasitukseen tai ortostaattiseen proteinuriaan liittyvät mahdolliset virheet jäävät tällöin pois. Mikroalbuminurian muita syitä voivat olla mm. verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, virtsatieinfektio ja kuumeiset tulehdussairaudet.

Aamun kertanäytteen albumiini-kreatiniini-suhde korreloi käytännössä riittävän hyvin yövirtsakeräyksestä mitattuun albumiinieritykseen (korrelaatiokerroin noin 0,9 diabeetikoilla), minkä takia kansainvälisesti on siirrytty yhä enemmän kertanäytteisiin myös mikroalbuminuriapotilaiden seurannassa (KDIGO 2013 -suositus).

Tutkimus nU-AlbKrea päivitetty 07.02.2020 / NT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 05.08.2020 klo 01:11.