HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Päivystysobduktio, aikuinen

23600 Pt-ObdPika

Tiedustelut

Meilahden patologian laboratorio, obduktio p. 09 471 76390

Yhteyshenkilöt

lääkäri Panu Kovanen: panu.kovanenathus.fi / 050 427 0968 / (09) 4711

Lähete

Obduktiotutkimus

Indikaatiot

Lääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen piirissä olevien kuolemaan johtaneiden tautien luonteen ja vaikeusasteen arviointi, kuolemaa edeltäneen diagnostiikan laadun arviointi, sekä vaativampien kliinisten kysymyksenasettelujen arviointi.

Vaativampaa kliinistä kysymyksenasettelua edustavat esim. levinneen maligniteetin primaaridiagnoosi, maligniteetin hoitoresponssin arviointi, sepsis ja epäselvät infektiot, elinsiirtopotilaat, epäselvät vaikeat perussairaudet, sekä harvinaissairaudet ja näiden epäilyt.

Näyte

Vainajasta tulee välittömästi ilmoittaa päivystävälle patologille, välittää vainajaa koskevat keskeiset tiedot ja tilata kiireellinen kuljetus Meilahden patologian obduktio-osastolle.

Menetelmä

Patologian erikoislääkäri tai vastuuhenkilön valtuuttama sairaalalääkäri suorittaa ruumiinavauksen, joka pyritään suorittamaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vainajaa koskevat tiedot ja vainaja ovat saapuneet.

Ruumiinavauksen yhteydessä otetaan aina mikroskooppiset kudosnäytteet, tarvittaessa dokumentoidaan löydöksiä valokuvin ja voidaan suorittaa myös immunohistokemiallisia (esim. kasvaimen tyypityksessä), elektronimikroskooppisia, geneettisiä tai mikrobiologisia lisätutkimuksia.

Tekotiheys

mahdollisuuksien mukaan, ma-su

Yleistä

Edellytyksiä tutkimukselle ovat:

1 Ei epäilyä muusta kuin tautikuolemasta, erityishuomio tapaturmien, hoitojen ja ammattitautien osuuden poissulkemiseen kuolemassa.

2 Omaisen lupa (nimi ja omaissuhde vainajaan).

3 Keskeisten tietojen välittäminen tutkivalle patologille, alustavasti puhelimitse ennen avausta ja myöhemmin kirjallisen lähetteen muodossa (henkilötiedot, omaisen lupa, perussairaudet, kuoleman vaiheet, kysymyksenasettelu ja oikeuslääketieteellisen ulottuvuuden pohdinta).

Kirjallinen lähete tehdään sähköisesti kunkin organisaation omasta käyttöliittymästä tai potilastietojärjestelmästä. Näkymä ja täytettävien kenttien nimet, kuvaukset ja määrä voi vaihdella. Näistä riippumatta, lähetteestä tulee löytyä seuraavat asiat:

Esitiedot sekä aikaisemmat sairaudet/taudit sekä tapaturmat

Loppuvaiheen tapahtumat (sairauden kulku, mahdollinen paheneminen, loppuvaiheen tapahtumat sekä kuoleman kuvaus mahdollisimman tarkasti) -

Maininta, jos keskusteltu poliisin kanssa eikä oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvityksen tarvetta

Kysymyksenasettelu, mihin seikkoihin kliinikko haluaa vastauksen?

Mahdolliset erikoistutkimukset: mikrobiologiset, neuropatologia, genetiikka

Lähettävän lääkärin nimi sekä puhelinnumero (virkanumero, josta vastataan viivytyksettä HUOM! ei ajanvaraus- tms. palvelunumero)

Lähettävän yksikön nimi sekä puhelinnumero (virkanumero, josta vastataan viivytyksettä HUOM! ei ajanvaraus- tms. palvelunumero)

Ruumiinavausluvanantaja:

Lähiomainen tai muu läheinen henkilö (ks.yst. Laki kuolemansyyn selvityksestä 5. pykälä), lähetteessä mainittava nimi sekä omaissuhde

Jos ei ole lähiomaista, ei voida suorittaa päivystysobduktiota, mutta tavallinen ruumiinavaus THL:n oikeuslääkärin luvalla on mahdollinen (ks. Pt-Obd-1)

Jos lähettävässä yksikössä ei ole käytössä mitään sähköistä potilastietojärjestelmää, tulee lähete faksata obduktio-osastolle, fax 09 471 76391 (Meilahti).

Tulkinta

Makroskooppisista löydöksistä annetaan lausunto, joka sisältää alustavat diagnoosit ja alustavan pohdinnan kuolinsyistä. Histologiaan otetut näytteet tutkitaan myöhemmin ja tutkimuksen valmistuttua annetaan lopullinen patologin lausunto kahden kuukauden kuluessa sekä SNOMED-koodiston mukaiset patologisanatomiset diagnoosit.

Huomautuksia

Kaikista obduktioon tulevista vainajista tulee tehdä myös vainajan säilytyspyyntö: 9082 Pt-Vainaja.

Osastoja pyydetään kohteliaimmin kiinnittämään huomiota pikaiseen lähetteiden toimittamiseen ja vainajan siirron tilaamiseen patologian osastolle.

Mikäli vainajasta halutaan tehtävän myös Cn-PAD tutkimus (keskushermoston erillinen neuropatologinen tutkimus) tulee asia mainita lähetteessä.

Mikäli kliinikko haluaa tulla seuraamaan avausta, on siitä sovittava puhelimitse.

Tutkimus Pt-ObdPika päivitetty 31.07.2023 / JS

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.