HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Nikkeli, virtsasta

2397 U -Ni

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Indikaatiot

Altiste: Nikkeli ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Esivalmistelu

Iltanäyte: Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

10 ml virtsaa. Kontaminaation välttämiseksi kädet ja virtsaputken suu pestään vedellä ennen näytteenottoa. Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen muoviastiaan (miel. polypropyleeni), ja siirretään välittömästi kaatamalla punakorkkiseen Sarstedtin (62.554.502) tehdaspuhtaaseen putkeen. 9.9.2019 alkaen näytettä erotellaan kahteen Vitan virtsan hivenaineputkeen, putkiin liimataan identtiset tarrat ja putkiparit niputetaan yhteen kuminauhalla. Vanhat näyteputket voi käyttää loppuun.

Huom! Virtsan nikkelinäyte vaatii oman 10 ml virtsanäyteputken, josta ei tehdä muita altistustutkimuksia.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Menetelmä

Atomiabsorptiospektrofotometrinen. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

2 kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Noin 3 viikon kuluttua

Viitearvot

Altistumattomat alle 0.05 µmol/l

Tulkinta

Toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 268/2014): 0,20 µmol/l vesiliukoiset yhdisteet, 0,10 µmol/l niukkaliukoiset yhdisteet.

Tavoitetaso <0,05 µmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut useat nikkeliyhdisteet syöpää aiheuttavaksi (EY N:o 1272/2008, H350i, H351, H360D Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 1 tai 2, R49 tai ryhmä 3, R40). Syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille altistuttaessa katsotaan, että altistuminen näille yhdisteille tulee minimoida niin alas kuin mahdollista

Työterveyslaitos suosittelee tavoitetasona nikkelille ja sen yhdisteille altistumattomien viitearvoa 0,05 µmol/l. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan syöpävaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts. virtsan nikkelipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l.

Huomautuksia

Virtsan nikkelinäyte vaatii oman 10 ml virtsanäyteputken, josta ei tehdä muita altistustutkimuksia.

Tutkimus U -Ni päivitetty 06.09.2019 / ML

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 18.09.2020 klo 01:10.