HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Parasetamoli, seerumista

2451 S -Paras

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Parasetamolimyrkytyksen epäily.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1.0 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Yleistä

Parasetamolin käyttöaiheet ovat päänsärky, lihassärky, hammassärky, kuukautiskivut, artroosi, kuume- ja särkytilat vilustumissairauksien yhteydessä, influenssa ja kuume.

Farmakokinetiikka: Parasetamolin huippupitoisuus saavutetaan 0,5-4 tunnissa. Parasetamoli metaboloituu maksassa pääosin konjugoitumalla glukuronidiksi ja sulfaatiksi. Pieni osa metaboloituu CYP2E1-entsyymin välityksellä reaktiiviseksi metaboliitiksi, joka sitoutuu glutationiin muodostaen ei-toksisia tiolimetaboliitteja. Yliannostuksessa normaalit metaboliareitit voivat saturoitua ja glutationivarastot loppua, jolloin toksinen metaboliitti voi aiheuttaa maksavaurion. Parasetamolin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 tuntia, mutta myrkytysten yhteydessä se voi pidentyä jopa 8 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Entsyymi-induktorit (kuten karbamatsepiini ja fenytoiini), krooninen alkoholin käyttö ja aliravitsemus voivat lisätä parasetamolin myrkyllisyyttä lisäämällä toksisen metaboliitin muodostumista ja vähentämällä glutationivarastoja.

Tulkinta

Parasetamolin yliannostuksessa maksavaurion riskiä voidaan arvioida yliannoksen ajankohtaan suhteutetun parasetamolipitoisuuden avulla. Mikäli tulos on 0-14 mikromol/l, vastaus ilmoitetaan muodossa "alle 14 mikromol/l".

Parasetamolimyrkytyksen hoidossa voidaan käyttää antidoottina asetyylikysteiiniä. Tarkempia tietoja saa Myrkytystietokeskuksesta, puh. 0800 147 111 (maksuton).

Jokaisen parasetamolin pitoisuusmäärityksen yhteydessä määritetään myös näytteen ns. ikteriaindeksi, joka korreloi bilirubiinipitoisuuden kanssa. Menetelmän valmistajan mukaan näytteen ikteerisyys suurentaa tulosta virheellisesti noin 10 %. Yksittäisissä tapauksissa virhe on ollut huomattavasti suurempi. Jos epäillään ikteerisellä potilaalla virheellisen korkeaa parasetamolipitoisuutta, voidaan parasetamolipitoisuus määrittää toisella menetelmällä, jolloin tulee olla yhteydessä HUSLABiin.

Lähteet:

Beuhler MC, Curry SC. False positive acetaminophen levels associated with hyperbilirubinemia. Clin Toxicol (Phila). 2005,43:167-70.

Chidiac AS ym. Paracetamol (acetaminophen) overdose and hepatotoxicity: mechanism, treatment, prevention measures, and estimates of burden of disease. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2023,19:297-317.

Zhang YV, Fan SL, Kellogg MD. Effect of hemolysis, icterus, and lipemia on three acetaminophen assays: Potential medical consequences of false positive results. Clin Chim Acta. 2018,487:287-92.

Mäkijärvi M, Harjola VP, Päivä H, Tuukkanen J, Valli J (toim.). Akuuttihoito-opas. Duodecim, 2023.

Huomautuksia

Jokaisen parasetamolin pitoisuusmäärityksen yhteydessä määritetään myös näytteen ns. ikteriaindeksi, joka korreloi bilirubiinipitoisuuden kanssa. Menetelmän valmistajan mukaan näytteen ikteerisyys suurentaa tulosta virheellisesti noin 10 %. Yksittäisissä tapauksissa virhe on ollut huomattavasti suurempi. Jos epäillään ikteerisellä potilaalla virheellisen korkeaa parasetamolipitoisuutta, voidaan parasetamolipitoisuus määrittää toisella menetelmällä, jolloin tulee olla yhteydessä HUSLABiin.

Tutkimus S -Paras päivitetty 01.03.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.