HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Primidoni, seerumista

2499 S -Primid

Tiedustelut

ISLAB, puh. 044 717 8749

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Indikaatiot

Primidonihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

3 ml seerumia geelittömään putkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa, muuten pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

1 - 3 työpäivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa.

Tulkinta

Primidonin huippupitoisuus saavutetaan noin 3 tunnissa. Terapeuttisen pitoisuuden määritteleminen on vaikeaa, sillä primidoni metaboloituu yksilöllisellä nopeudella maksassa fenobarbitaaliksi ja fenyylietyylimalonamidiksi, jotka ovat molemmat aktiivisia. Primidonin eliminaation puoliintumisaika on 4 - 22 tuntia. Fenobarbitaalin puoliintumisaika on 50 - 150 tuntia ja fenyylietyylimalonamidin 8 - 120 tuntia. Primidonin jäännöspitoisuuden tavoitealueeksi on ehdotettu 22-45 µmol/l. Fenobarbitaalin terapeuttisena alueena pidetään tasoa 50-150 µmol/l.

Yhteisvaikutukset: Primidoni on voimakas lääkeainemetabolian induktori ja voi pienentää huomattavasti monien lääkeaineiden pitoisuuksia seerumissa.

Primidonin toksisuus: Yli 115 µmol/l oleva pitoisuus voi aiheuttaa myrkytysoireita.

Huomautuksia

Tutkimuksen yhteydessä on syytä tilata myös tutkimus 1387 S -Fenob.

Tutkimus S -Primid päivitetty 19.01.2024 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.