HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Proteiini, askitesnesteestä

2512 As-Prot

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Transsudaatin ja eksudaatin erottaminen.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 10 ml

Näyte

Askitesnesteet hepariiniputkeen (2 ml. Näyte säilyy jääkaapissa 3 vuorokautta. Mikäli näytteestä tutkitaan myös solut, on näyte toimitettava laboratorioon välittömästi.

Menetelmä

 Fotometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Tulkinta

Korkea proteiinipitoisuus viittaa nesteen eksudaattiluonteeseen, matala pitoisuus transsudaattiin. Raja-arvona pidetään yleisimmin 30 g/l. Erotus voi olla varmempi, jos askitesnesteen proteiinipitoisuus suhteutetaan seerumin proteiinipitoisuuteen; As-Prot/S-Prot-suhteen ollessa > 0,5 tulos viittaa eksudaattiin. Transsudaattimuodostuksessa kapillaarien permeabiliteetti ei ole lisääntynyt. Nesteen lisääntyminen johtuu plasman kolloidiosmoottisen paineen alenemisesta, tavallisesti matalan albumiinipitoisuuden vuoksi, tai kapillaarien hydrostaattisen paineen noususta laskimopaineen nousun seurauksena. Perustautina voi olla mm. sydämen vajaatoiminta, maksakirroosi, nefroottinen syndrooma tai muu proteiinien menetys. Eksudaatin muodostuksessa kapillaarien permeabiliteetti on kapillaarivaurion johdosta lisääntynyt. Syynä voi olla mm. infektio, inflammaatio (esim.. reuma, autoimmuunitaudit), pankreatiitti, trauma tai maligniteetti.

Tutkimus As-Prot päivitetty 06.03.2024 / AN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.07.2024 klo 00:40.