HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä

2514 Li-Prot

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645.

Yhteyshenkilöt

kemisti Tero Pihlajamaa: tero.pihlajamaaathus.fi / 040 6216937 ja lääkäri Tapio Lahtiharju: tapio.lahtiharjuathus.fi / 0401447947

Indikaatiot

Keskushermoston tautien seulontakoe.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki 10 ml

Näyte

0.5 ml kirkasta selkäydinnestettä (näyteputki II). Lapset, vähintään 120 µl. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, pyrogallolireaktio. Akkreditoitu menetelmä (ei tällä hetkellä Kymenlaakson alueen laboratorioissa).

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

Vastasyntyneet 450 - 1250 mg/l
1-4 vko 250 - 850 mg/l
1 kk-13 v 200 - 350 mg/l
14-50 v 200 - 500 mg/l
yli 50 v 250 - 650 mg/l

Tulkinta

Viitearvot ovat lumbaalipunktiolle, niskapunktiolla saadaan noin 100 mg/l alemmat arvot.

Selkäydinnesteen proteiinit ovat normaalisti valtaosin peräisin plasmasta, josta ne suodattuvat veri-aivoesteen läpi molekyylikoon mukaisesti, pienikokoiset runsaimmin. Joitakin proteiineja (mm. prealbumiini) myös erittyy selkäydinnestetilaan. Siksi niiden suhteellinen osuus kokonaisproteiinista on suurempi kuin on odotettavissa plasmapitoisuuden ja molekyylikoon perusteella.

Selkäydinnesteen lisääntynyt kokonaisproteiinipitoisuus voi johtua verenvuodosta (subaraknoidaali- tai aivoverenvuoto), veri-aivoesteen vauriosta, jonka perussyynä on keskushermoston infektio kuten meningiitti tai enkefaliitti (selvimmin proteiinipitoisuus nousee bakteerimeningiitissä), aivovamman tai kasvaimen aiheuttama aivopaineen nousu.

Proteiinipitoisuus voi olla selvästi kohonnut selkäydinkanavan virtausesteen johdosta (esim. kasvaimen aiheuttamana) tai Guillain-Barrén polyradikuliitissa. Lievää Li-Prot-pitoisuuden nousua esiintyy epäspesifisesti lukuisissa metabolisissa ja endokrinologisissa häiriöissä ja muissa tiloissa.

Kun keskushermoston tulehduksen vuoksi esiintyy immunoglobuliinien intratekaalista synteesiä (esim. multippeli skleroosi), kokonaisproteiinipitoisuus on yleensä viitealueella ellei tilaan liity myös permeabiliteettihäiriötä. Alentunut Li-Prot-pitoisuus voi esiintyä hypertyreoosissa tai selkäydinnestevuotojen johdosta.

Häiriötekijöitä: Aminoglykosidit (amikasiini, gentamisiini, netilmisiini, streptomysiini, tobramysiini) häiritsevät likvrorin proteiinin määritysmenetelmää ja voivat aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia. Aminoglykosidit eivät hyvin läpäise tervettä ja kypsää veri-aivoestettä, joissa tilanteissa systeemisesti annettu aminoglykosidi ei merkittävästi vaikuta Li-Prot-määritykseen. Jos veri-aivoeste on vaurioitunut (esim. meningiitti) tai epäkypsä (esim. vastasyntyneet), tai aminoglykosidi annostellaan aivo-selkäydintilaan, aivo-selkäydinnesteen aminoglykosidipitoisuus vaikuttaa proteiinimäritykseen tulosta nostavasti.

Huomautuksia

Määritysmenetelmä muuttunut HUS-alueella 25.1.2021 ja Kymenlaakson laboratorioissa 23.3.2022. Tulostaso noussut noin + 60 mg/l, jonka takia viiteylärajat nousseet. Aikuisilla yläraja noussut tasolle 500 mg/l (aiemmin 450 mg/l).

Iäkkäiden ikäryhmän ikäalarajaa laskettu 25.1.2021 60 vuodesta 50 vuoteen.

Määritetään menetelmällä, jonka valmistaja on validoinut virtsa- ja likvor-näytteille.

Tutkimus Li-Prot päivitetty 06.03.2024 / AN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.