HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Proteiini, fraktiot, aivo-selkäydinnesteestä

2521 Li-Prot-Fr

Osatutkimukset

Li-Prot

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579, työpiste 050 3459393 (lankanumeron lyhytvalinta 72582)

Yhteyshenkilöt

kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808 ja lääkäri Päivi Lakkisto: paivi.lakkistoathus.fi / 050 4271458

Indikaatiot

Selkäydinnesteen monoklonaalisten immunoglobuliinifraktioiden toteaminen tai poissulku. Oligoklonaaliset IgA- tai IgM-luokan tai vain kevytketjuja sisältävät monoklonaaliset tai oligoklonaaliset fraktiot. (Mm. myelooma, demyelinisoivat sairaudet kuten MS, keskushermoston virusinfektiot). IgG- luokan oligoklonaalisille fraktioille suositellaan herkempää tutkimusta 6168 Li-IgG-Oc.

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näyte

3-4 ml kirkasta selkäydinnestettä (näyteputki II). Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Näytettä ei saa pakastaa.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesi ultrafiltraatiolla konsentroidusta näytteestä.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

3 - 7 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

       Ohjeelliset viitearvot:
          Aikuiset   Lapset   Aikuiset
          mg/l     mg/l    %-osuus
 prealbumiini    2 - 30   10 - 25   1 - 7
 albumiini     100 - 360   55 - 150  53 - 76
 alfa-1-globuliini  5 - 29   5 - 21   1 - 7
 alfa-2-globuliini 11 - 41   11 - 29   3 - 10
 beta-globuliini  30 - 85   20 - 50   9 - 21
 gamma-globuliini  10 - 45   10 - 35   2 - 11

Selkäydinnesteen proteiinit ovat suurelta osin plasmaperäisiä, mutta osa proteiineista muodostuu pääosin tai kokonaan likvortilassa, esimerkiksi prealbumiini, beta-2 -alueen (tau) -transferriini ja gamma-trace-proteiini (kystatiini C, pitoisuus korkeampi kuin plasmassa). Tutkimusta käytetään ensisijaisesti selkäydinnesteen monoklonaalisten tai oligoklonaalisten fraktioiden toteamiseen. IgG:n oligoklonaalisten fraktioiden toteamiseen suositellaan herkempää tutkimusta 6168 Li-IgG-Oc. IgA:n ja IgM:n oligoklonaalisia fraktioita ei mainitulla tutkimuksella voida todeta. Niiden osoitus vaatii tämän tutkimuksen jatkamista immunofiksaatiolla (3404 Li-ImmFix).

M-komponentit ovat yleensä osoitettavissa selvempinä seerumista. Keskushermoston alueella muodostuvia M-komponenttejakin tavataan joskus. Keskushermoston alueen inflammaatioissa (mm. MS-taudissa) esiintyy yleisesti selkäydinnesteperäisiä oligoklonaalisia fraktioita. Vapaata monoklonaalista tai oligoklonaalista kevytketjua voi esiintyä selkäydinnesteessä liittyen myelooma-tyyppiseen tai MS-tyyppiseen tautiin. Kun kyseessä on mahdollinen uusi monoklonaalinen löydös, laboratorio varmistaa ja tyypittää löydöksen Li-immunofiksaatiolla.

Veri-aivoesteen vaurioituessa lähes kaikki selkäydinnesteen proteiinifraktiot voimistuvat suunnilleen samassa suhteessa. Prealbumiinin osuus kuitenkin alenee. Likvorin IgG/ albumiinisuhde on viitealueella, mutta likvorin ja seerumin albumiinien suhde nousee lisääntyneen permeabiliteetin merkkinä. (Tämän toteamiseksi suositellaan tutkimusta 21335 Li-/S-Albs, likvorin albumiinin suhde seerumin albumiiniin). Samanlainen muutos voidaan tavata tulehduksissa (meningiitti, enkefaliitti) tai selkäydinnestekierron estyessä esim. kasvaimen johdosta. Vastaukseen liitetään lausunto.

Häiriötekijöitä: Aminoglykosidit (amikasiini, gentamisiini, netilmisiini, streptomysiini, tobramysiini) häiritsevät likvrorin proteiinin määritysmenetelmää ja voivat aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia. Aminoglykosidit eivät hyvin läpäise tervettä ja kypsää veri-aivoestettä, joissa tilanteissa systeemisesti annettu aminoglykosidi ei merkittävästi vaikuta Li-Prot-määritykseen. Jos veri-aivoeste on vaurioitunut (esim. meningiitti) tai epäkypsä (esim. vastasyntyneet), tai aminoglykosidi annostellaan aivo-selkäydintilaan, aivo-selkäydinnesteen aminoglykosidipitoisuus vaikuttaa proteiinimäritykseen tulosta nostavasti.

Huomautuksia

Proteiinin määritysmenetelmän muutos 25.1.2021. Tulostaso noussut keskimäärin +60 mg/l, joka vaikuttaa kokonaisproteiinin avulla arvioituihin fraktioiden ja M-komponenttien pitoisuuksiin. Muutos ei vaikuta suhteellisiin osuuksiin. Katso tarkemmat tiedot tutkimustiedotteesta:

Virtsan ja likvorin proteiinifraktioissa tulostasomuutoksia 25.1.2021

Tutkimus Li-Prot-Fr päivitetty 13.02.2024 / PN

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.