HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Proteiini, fraktiot, virtsasta

2523 U -Prot-Fr

Osatutkimukset

U -Prot

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, proteiinikemia puh (09) 471 72582

Yhteyshenkilöt

kemisti Pasi Nokelainen: pasi.nokelainenathus.fi / 050 4287808 ja lääkäri Päivi Lakkisto: paivi.lakkistoathus.fi / 050 4271458

Indikaatiot

Virtsaan erittyvien M-komponenttien, erityisesti monoklonaalisten kevytketjujen toteaminen tai poissulku. Myös proteinurian tyyppi voidaan arvioida (M-komponenttien tai proteiinien kokonaiserityksen seurannassa pyydettävä dU-Prot-Fr).

Näyteastia

Muovipullo 50 ml

Näyte

Sekoitetusta kertavirtsasta lähetetään n. 50 ml laboratorioon, lapset vähintään 10 ml. Näyte voidaan säilyttää jääkaapissa yön tai viikonlopun yli.

Menetelmä

Agaroosigeelielektroforeesi

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulokset valmiina

3 - 7 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Normaalissa virtsassa on n. 35 % (vaihteluväli n. 26-45 %) albumiinia ja loppuosa globuliineja ja virtsatieperäistä proteiinia. Joskus kuitenkin normaalinäytteissä voi olla tavallista enemmän niukkaliukoista virtsatieperäistä ns. Tamm-Horsfall-glykoproteiinia (esiintyy leveähkönä fraktiona pääosin beta-alueella), jolloin albumiinin osuus voi olla tavallista alempi. Tutkimusta käytetään virtsaan erittyvien M-komponenttien toteamiseen tai poissulkuun. Myös proteinurian tyyppi voidaan arvioida.

Monoklonaaliset fraktiot: Nämä voivat olla vapaita kevytketjuja, jotka ovat elektroforeettisesti yleensä osoitettavissa herkemmin virtsasta kuin seerumista, kokonaisia immunoglobuliinimolekyylejä tai vain raskasketjua sisältäviä immunoglobuliinien fragmentteja. Kevytketjumyeloomassa (n. 15 % kaikista myeloomista) ja AL-amyloidoosissa maligni solukko muodostaa vain vapaata kevytketjua (kappa tai lambda) sisältävää M-komponenttia (Bence-Jonesin proteiinia). Myös muissa myeloomissa, Waldenströmin makroglobulinemiassa ja muissa B-lymfosyyttien tai plasmasolujen neoplasioissa pääasiallisen M- komponentin sisältäessä sekä raskas- että kevytketjua tuotetaan vapaata monoklonaalista kevytketjua usein ylimäärin. Tämä erittyy pienikokoisena helposti virtsaan. Kertavirtsasta saadaan monoklonaalisten fraktioiden pitoisuudet, mutta ei malignin solukon määrää kuvastavaa kokonaiseritystä vuorokaudessa. Mikäli kyseessä on uusi löydös, tutkimusta jatketaan U -immunofiksaatiolla, jolla tulos varmistetaan ja monoklonaalinen fraktio tyypitetään. Seurantatutkimuksena tehdään vain elektroforeesi. Tutkimus on varsin herkkä, ja esim. myelooman residuaalitaudin seurannassa monoklonaalisen kevytketjun eritys voidaan usein luotettavasti todeta vielä tasolla 0,5 mg/l.

Proteinurian tyypittäminen: Ks. dU-Prot-Fr, n:o 2520. Proteinurian tyyppi voidaan arvioida kertavirtsanäytteestäkin, mutta proteiinien kokonaiseritystä ei saada. Kokonaiserityksen ollessa viitealueella muilla kuin monoklonaalisilla fraktioilla ei yleensä ole käytännön merkitystä.

Tutkimus U -Prot-Fr päivitetty 25.06.2018 / PN

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.09.2020 klo 01:10.