HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Salisylaatit, seerumista

2604 S -Salis

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961

Indikaatiot

Salisylaattimyrkytyksen epäily. Suuria annoksia käytettäessä myös hoidon seuranta.

Esivalmistelu

Jos kyseessä on hoidon seuranta, näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

1.0 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Viitearvot

Hoitoalue 0.5 - 2 mmol/l

Tulkinta

Farmakokinetiikka: Asetyylisalisyylihapon imeytyminen on yleensä nopeaa terapeuttisilla annoksilla. Suuret kerta-annokset (ja hitaasti imeytyvät valmistemuodot) imeytyvät hitaasti. Asetyylisalisyylihappo hydrolysoituu elimistössä nopeasti salisylaatiksi, joka erittyy virtsaan osaksi muuttumattomana (virtsan pH:sta riippuen) ja osaksi metaboliitteina.

Virtsan tekeminen emäksiseksi nopeuttaa huomattavasti salisylaatin eliminaatiota. Eliminaation puoliintumisaika riippuu pitoisuudesta; terapeuttisella alueella puoliintumisaika on 3 – 6 tuntia, mutta myrkytysten yhteydessä se voi pidentyä jopa 30 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Asetyylisalisyylihappo lisää antitromboottisten lääkeaineiden tehoa ja se voi voimistaa metotreksaatin haittavaikutuksia hidastamalla sen eritystä munuaisissa.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, tiedote 2019:66 (16.10.2019).

Katso myrkytyksen hoito-ohjeet esim. Meilahden akuuttihoito- oppaasta tai Pharmaca Fennicasta.

Tutkimus S -Salis päivitetty 24.04.2023 / AL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.